Iş kanununa göre işçi bir ay içinde 12 saat fazla çalışmıştır bu çalışmasının karşılığında ücret yerine kaç saat serbest zaman kullanabilir?

Serbest Zaman Madde 6 —Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi, isterse işverene yazılı olarak başvurmak koşuluyla, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest …

45 saati aşan çalışmalara ne denir?

Fazla çalışma genel olarak haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışma ise, haftalık çalışma süresi 45 saatin altında belirlenmiş olan işçilerin normal çalışma sürelerini aşan ve haftalık 45 saate kadar olan çalışma süreleridir.

Günde kaç saatten fazla çalıştırılamaz?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 63. madde hükmü uyarınca günlük çalışma saati 11 saati aşamayacağından, 68. maddenin belirlediği 7,5 saati aşan çalışmalar yönünden en az bir saatlik ara dinlenme süresinin, günlük en çok onbir saate kadar olan çalışmalarla ilgili olduğu kabul edilmelidir.

16 saat çalıştırmak yasal mı?

16 SAAT ÇALIŞTIRMA HUKUKİ DEĞİL Bunun üzerine yapılan her çalışma fazla çalışma olarak kabul edilir. Bu süre, aksi kararlaştırılmadıkça, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit olarak bölünerek uygulanır. Bu durumda, bir işçinin 16 saat çalışması hukuken olmaması gereken bir uygulamadır.

İşçi bir ay içinde on saat fazla sürelerle çalışma yaptığı takdirde bu çalışmasının karşılığında ücret yerine kaç saat serbest zaman kullanabilir?

4857 sayılı İş Kanunun fazla çalışma ücreti başlıklı 41’inci maddesinde; “Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat on beş dakikayı …

Günlük çalışma süresi olağanüstü sebeplerin varlığı halinde en fazla kaç saat olabilir?

Fazla çalışmaya dair yasada yer alan diğer sınırlandırmalar ( yılda 270 saat ve günde 11 saat) olağanüstü nedenlerle fazla çalışmada geçerli değildir. İşçinin çalışma süresini de Bakanlar Kurulu belirleyecektir.

Haftalık çalışma süresinin kırk beş saat olduğu bir işyerinde kırk beş saatten fazla yapılan çalışmalara ne denir?

Örneğin; toplu iş sözleşmesi ile çalışma saati haftalık 40 saat olarak belirlenmişse, haftada 40 saatin üzerinde yapılan çalışmalar “fazla sürelerle çalışma”, 45 saatin üzerinde yapılan çalışmalar ise “fazla çalışma” olarak kabul edilecektir.