Ipotekte derece ve sıra nedir?

Sabit Dereceler Sisteminde ipotek, içinde bulunduğu dereceye göre teminat sağlar. Taşınmaz, 1.,2.,3.,… şeklinde derece parçalarına bölünür. İlerleme sisteminde ise; ipotekler sıraya göre güvence oluşturur. Bir taşınmaz üzerindeki birden fazla ipotek arasındaki sıra, kuruluş tarihleri esas alınarak belirlenir.

İpotek derecesi neyi ifade eder?

İpotek derecesi ne demektir; ipoteğin tapu kütüğünde tescil edildiği derece anlamına geliyor. İpoteklerin birbirine olan öncelik hakkı tescil edildikleri tarih ve yevmiye sırasına göre değil bulundukları dereceye göre belirleniyor.

0 derece ipotek ne demek?

Peki, 0 derece ipotek nedir? Rehnin sağladığı güvence, tescilde belirtilen rehin derecesi ile sınırlı oluyor. Aynı taşınmaz üzerinde farklı sıralarda kurulmuş bulunan rehin haklarından birinin terkin edilmiş olması, sonraki sırada yer alan rehinli alacaklıya boşalan dereceye geçme hakkı vermiyor.

3 derece ipotek ne demek?

Bir gayrimenkul üzerinde birden fazla ipotek kurulması mümkündür. 3. derece ipotek tesis eden kişi ise en yüksek meblağda tesis etse de derecesi düşük olduğu için kendisine para kalmayacaktır. Genellikle bir gayrimenkul üzerinde ilk defa tesis edilecek ipotekler 1. dereceye kaydolur.

Arsada ipotek var mı?

e-Devlet sistemi üzerinden giriş yapabilmek için taşınmaz sahibi, https://www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama linkine tıklayarak e-Devlet sistemine kendi bilgileri ile giriş yaparak tapu üzerindeki ipotek bilgilerine ulaşabilir.

Kanuni ipotek harcı ne kadar?

Ayrıca, Kanuni İpotek Tesisi talebinde bulunulur ise; teminat gösterilecek miktar üzerinden binde 2,4 oranında harç tahsil edilir. Taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ve vakıf taviz ilişiği kestirilir. Döner Sermaye İşletmesince belirtilen tarifeye göre ücret ve Eğitim Katkı Payı tahsil ettirilir.

Taşınmaz rehin hakları nelerdir?

Rehin hakkı, hak sahibi olan alacaklının alacağını alamaması halinde, bir taşınırı veya bir başka hakkı paraya çevirterek, elde edilen tutardan alacağını almak yetkisi veren bir haktır. Malik mülkiyet hakkından doğan tasarruf yetkisini, rehin hakkı sahibine tahsis etmiştir.

İpotek ve rehin aynı şey mi?

Rehin, bir alacağa teminat olmak amacıyla, alacağın tahsil edilememesi durumunda alacaklıya verilen eşya veya haktır. Rehin hakkı taşınır ve taşınmaz mallar için kurulabilir. Taşınmazlar için kurulan rehin hakkına ise ipotek denir.