Internetten satış yapmak vergiye tabi mi?

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, evlerinde imal ettikleri ürünleri internet üzerinden satanlar gelir vergisinden muaf tutulacak. İş yeri bulunmaksızın sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın e-ticaret yapanlar vergi muaflığı kapsamında değerlendirilecek.

Ev hanımlarına vergiden muaf kanunu ne zaman cıktı?

Evlerinde ürettikleri ürünleri sosyal medya hesaplarından veya bir web sitesi açarak satan ev hanımlarına vergi muafiyeti 15/03/2019 tarihli ve 30715 sayılı 306 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yayımlandım.

Internetten satış vergi cezası ne kadar?

Gelir Vergisi Kanunu 94. maddeye göre bu işlemler için uygulanması gereken gelir vergisi kesintisi oranı %2 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla sattığınız 100 liralık ürünün 2 lirası, mükellefiyeti olan karşı tarafça kesilerek, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi aracılığı ile sizin adınıza devlete ödenmektedir.

Şahıs olarak e ticaret yapabilir mi?

İster şahıs şirketi olsun, ister anonim şirket olsun, isterse de limited şirket olsun, şirketin türü bir engel durumu teşkil etmez. Sonuç olarak şirket kurmadan vergi mükellefi olmak söz konusu değildir. Şahıs şirketi kurarak çok fazla vergi yükünün altına girmeden e-ticaret yapmak mümkündür.

E-ticaret yapanlar ne kadar vergi öder?

KDV (Katma Değer Vergisi) KDV, şirketlerin aylık olarak ödediği, internet siteleri üzerinden yapılan satış ve kesilen faturalar üzerinden yüzde 1, yüzde 8 ya da yüzde 18 oranlarıyla hesaplanarak ödenen vergidir.

Internetten satış yapmak için vergi ne kadar?

Katma Değer Vergisi: Katma Değer Vergisi (“KDV”), şirketlerin aylık olarak vermekle yükümlü oldukları vergilerden biridir. Aylık olarak internet siteleri üzerinden yapılan satış ve kesilen faturalar üzerinden bu KDV doğmakta olup; satılan ürünün çeşidine göre %1, %8 ya da %18 üzerinden hesaplanmaktadır.

Basit usul vergi mükellef internetten satış yapabilir mi?

Ancak esnaf muaflığından yararlanıp da belli bir sınıra kadar internetten satış yapanlar istisna. Vergi daireleri internetten satış yapan mükelleflerin basit usulde mükellef olmasına izin vermemektedir.