Inşaat ruhsatı alabilmek için hangi belgeler ile inşaat ruhsatını vermeye yetkili ilgili kuruluşa başvurulur?

Aplikasyon Belgesi ( Lihkap Bürolarından). İmar durumu ( Belediyeden alınacak). Mimari Proje. Mimarlar Odası’ndan sicil belgesi.

Belediyeden inşaat ruhsatı nasıl alınır?

Yapı ruhsatı için gerekli belgeler nelerdir?

 1. Yapı ruhsat istemi dilekçesi.
 2. Taahhütname.
 3. Tapu Belgesi.
 4. İnşaatın Mimari projesi.
 5. İnşaatın Statik projesi.
 6. Elektrik, mekanik ve tesisat projeleri.
 7. Çevre ve peyzaj projeleri.
 8. Çevre ve Temizlik Vergisi için ”borcu yoktur” yazısı

Inşaat sürecinde alınması gereken belgeler nelerdir?

İnşaat Sürecinde Alınması Gereken Belgeler

 • İmar Durum Belgesi.
 • Proje Onayı
 • İnşaat (Yapı) Ruhsatı
 • Temel Üstü Ruhsatı
 • Kat İrtifakı Tesisi.
 • Yapı Kullanım İzni (İskan İzni)
 • Kat Mülkiyeti Tesisi.

Yapı ruhsatı almak için gerekli belgeler nelerdir?

Yapı Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Mal sahibine ait kimlik fotokopisi.
 • Arsa boştur onayı
 • Yapı denetim harcı ödendi belgesi.
 • Tapu kayıt sureti.
 • Su ve Atık Su İdaresi yazısı
 • Yapı ruhsatı müracaat dilekçesi aslı
 • İmar çap aslı
 • Yapı denetim harcı ödendi belgesi.

İnşaat ruhsatını hangi kurum verir?

İmar mevzuatına göre belediye sınırları içerisinde inşaat ruhsatları belediye tarafından verilir. Belediye sınırları dışında (mücavir alanlar da dahil) ise ruhsat verme yetkisi ile özel idarelerine aittir.

Belediye inşaat ruhsatı kaç günde çıkar?

Belediyeler veya valiliklerce ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde inşaat ruhsatı veriyor. İnşaat ruhsatını alan talep sahibi inşaata 2 yıl içinde başlayabilir. 2 yıl içinde inşaata başlamazsa veya 2 yıl içinde inşaata başlamasına…

Ev ruhsatı kaç günde çıkar?

Yapı ruhsatı kaç günde çıkar sorusunun detayları şu şekilde; İnşaat ruhsatı başvuru yapıldıktan sonra 30 gün içerisinde çıkar. İnşaat ruhsatı, belirlenen proje kapsamında bir inşaatın yapımına başlanması için verilen izin belgesine denir.

Belediyeden inşaat ruhsatı kaç günde alınır?

Yapı ruhsatı iskan yerine geçer mi?

Yapı belgesi, iskân anlamına gelmez.

Bina inşaat harcı nasıl hesaplanır?

Bina İnşaat Harcı Nasıl Hesaplanır? Bina inşaat harcı, inşaatın metrekaresi ile, “Bina İnşaat Harcı Tarifesi” kısmında açıkladığımız tarifenin çarpımı sonucunda bulunur. Örneğin 5. grup belediyede 100 m2 inşaat için ödenmesi gereken harç tutarı (m2 başına 0,50 TL’den) toplam 50 TL’dir.

Bina oturma izni kaç para?

Yapı kullanım izin belgesi almak isteyenlerin ödemesi gereken bedeller 2016 yılı için şöyledir:Eğer eviniz bir rezidans içerisinde ve binanızın oturumu bin metrekare ve altında ise metrekare başına 2.75 lira: bin – 15 bin metrekare arasında ise 2.97 lira; 15 bin- 50 bin metrekare arasında ise 3.08 lira; 50 bin- 100 bin …