İnşaat mühendisi diploması ne işe yarar?

İnşaat mühendisleri şantiyelerde ve yapı denetim firmalarında çalışabilir. İnşaat dışında ofis ortamında denetim mühendisi olarak çalışma imkanları da vardır. Bu alanda kariyer yapmak isteyenler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı da olabilir. Bunun için İGS sınavından 70 ve üzeri puan alınmalıdır.

İnşaat mühendisi müteahhit olabilir mi?

herkes müteahhit olur ama herkes inşaat mühendisi olamaz. müteahhit olmak için para, inşaat mühendisi olmak için kolum gibi eğitim ve diploma lazımdır. buna rağmen, ülkemizde mühendislerin değil, müteahhitlerin borusu öter. müteahhit bazı belgelere imza atamaz ama mühendis atar ve o imzasından sorumludur.

Inşaat mühendisi diploma ile ihaleye girebilir mi?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ndaki düzenlemeler uyarınca mühendis ve mimarlar mezuniyet belgeleri ile ihalelere katılabilmektedirler. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim, mühendis ve mimarın beş yıldır en az %51 hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmektedir.

Diploma iş deneyim belgesi yerine geçer mi?

4734 sayılı Kanuna göre yapılan yapım ihalelerinde diplomalar iş deneyim belgesi olarak kullanılabilmektedir. Analizde buna yönelik açıklamalar ile 2017 yılında dikkate alınacak diploma iş bitirme sınırları açıklanacaktır. 2018 yılı başına kadar geçerli olacak bu sınıra göre ihalelere katılmak mümkündür.

Yeni mezun olan inşaat mühendisi ihaleye girebilir mi?

Şahıs firmaları için inşaat mühendisi veya mimar diplomalarının iş deneyim belgesi olarak kullanılabilmesinde en az 5 yıl şartı “aranmamakta” olup mezuniyet itibari ile yıl-ay-gün hesabı yapılabilmesi mümkün olarak yıllık yukarıda belirtilen tutar üzerinden iş bitim belgesi / iş deneyim belgesi olmadan teklif …

İnşaat mühendisi müteahhitlik belgesi almak zorunda mı?

beş yıldır mimar veya mühendis ortağa ait olan tüzel kişiler ve mimar veya mühendis gerçek kişilerden istenmez.

Inşaat mühendisliği çalışma alanları nedir?

İnşaat mühendisleri; Yapı, Geoteknik, Ulaştırma, Hidrolik ve Su Kaynakları, Kıyı ve Deniz, Yapım Yönetimi ve Yapı İşletmesi ile Yapı Malzemeleri uzmanlık alanlarında*; Yapım, Etüt, Proje ve Danışmanlık, Denetim ve Kontrol ile Laboratuvar hizmetlerine ilişkin mühendislik faaliyeti yürütür.