İnşaat muhasebesi hangi muhasebe türüne girer?

Genel muhasebe tüm işletmeler için zorunludur, bu nedenle muhasebenin temeli olarak görülmelidir. Genel muhasebe sektörel uygulamalara göre; örneğin banka muhasebesi, inşaat muhasebesi, otel muhasebesi şeklinde isimlendirilmektedir.

İnşaat malzemeleri hangi hesapta izlenir?

Muhasebe tekniği açısından inşaatla ilgili olarak alınan malzemelerin öncelikle “150 İlk Madde ve Malzeme” hesabına kaydedilmesi, kullanılan kısmın ise “710 Direkt İlk Madde ve Malzeme” hesabına aktarılması gerekir. Böylelikle inşaat maliyetine, kullanılmayan malzemelerin aktarılması önlenmiş olur.

İnşaat taahhüt işletmeleri için kullanılan muhasebe hesapları nelerdir?

İnşaat taahhüt işleri yapan işletmeler, ihtiyaç olması halinde 750, 760, 770, 780 kodlu hesapları isteğe bağlı olarak kullanabilecektir. Yıllara yaygın inşaat taahhüt işi yapan firmalar hizmet üretimi yapan firmalardır.

Işletme bünyesinde inşaa edilen yapılar hangi hesaba kaydedilir?

Boş arsa ve araziler için amortisman ayrılmamaktadır. Ancak işletme bünyesinde imal ve inşa edilirken 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar hesabında izlenen giderler işin bitiminde 252 Binalar hesabında aktarılmaktadır.

Inşaat muhasebesi ne demek?

İnşaat muhasebesi, benzersiz bir defter tutma ve finansal yönetim biçimidir. Müteahhitlerin yapılan işleri ve bu işlerin şirket üzerindeki etkilerini izlemelerine yardımcı olmak amacıyla özel olarak tasarlanmıştır. Genel muhasebenin temel ilkelerinden aynan yararlanır ancak birkaç farklı özelliğe sahiptir.

Muhasebe bilgi kullanıcıları nelerdir?

Muhasebe Bilgilerinin Kullanıcıları Kimlerdir?

 • Yöneticiler: Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek için işletmenin faaliyetlerine ilişkin mali bilgilere gereksinim duyarlar.
 • İşletme Sahipleri: Ekonomik gelişmeler ve işletme büyüme süreçleri kişilerin tek başlarına yetersizliklerini göstermektedir.

740 no.lu hesap nedir?

Üretim işletmelerinde Tek düzen muhasebe sistemi esas alınarak maliyetler gider çeşidine (7/B) ve işletme fonksiyonlarına (7/A)göre kaydedilir. Hizmet işletmelerinde oluşan ilk madde malzeme, işçilik ve genel hizmet maliyetlerin tümü ise 740 Hizmet üretim maliyetleri hesabına kaydedilir.

İnşaat muhasebesi ne demek?

İnşaat işletmelerinin tutması gereken defterler nelerdir yazıp açıklayınız?

Şantiye günlük defteri. İnşaat işlerinin yürütülmesi açısından gerekli olan iş ve iş programları planlanıp aktarılır.

 • Rölöve defteri.
 • Ataşman defteri.
 • Puantaj defteri.
 • Sürveyan defterleri.
 • Tutanaklar.
 • Hakediş Belgeleri.
 • Yıllara yaygın inşaat taahhüt işi nedir?

  Başladığı yıldan sonraki yılda/yıllarda tamamlanan inşaat taahhüt işleri yıllara yaygın (sari) olarak kabul edilir. Yıllara yaygın inşaat taahhüt işlerinde işin bitimi, geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın (geçici kabul tutanağı) idarece onaylandığı tarihtir. Yaptığı inşaat taahhüt işi yıllara yaygın değildir.

  Yeraltı ve yerüstü düzenleri nedir?

  YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ Herhangi bir işin gerçekleşmesini sağlamak veya kolaylaştırmak için; yeraltında veya yerüstünde inşa edilmiş her türlü yol, hark, köprü, tünel, bölme, sarnıç, iskele vb. yapıların izlendiği hesaptır.

  770 Genel Yönetim Giderleri Nelerdir?

  770. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ : Bir işletmenin yönetim fonksiyonları, işletme politikasının tayini, organizasyon ve kadro kuruluşu, büro hizmetleri, kamu ilişkileri, güvenlik, hukuk işleri, personel işleri, kredi ve tahsilatı da kapsayan muhasebe ve mali işler servislerin giderleri bu hesaba borç kaydedilir.