Imalat işletmesinin üç temel stok kalemi nedir?

Bu gruplamada stoklar hammadde, mamul ve yarı mamul stokları olmak üzere üçe ayrılır.

Stok maliyetleri nedir?

Stok bulundurma maliyeti: Depo giderleri, kira, elektrik, ısıtma/soğutma, sigorta, hasarlı ya da bozulmuş mallar ve stoğa bağlanan para ile stoğun bekleme süresince bu bağlanan paranın uğradığı faiz kaybı gibi maliyetler, stok bulundurma maliyetleri olarak ele alınır.

Stok için üretim nedir?

Stoğa üretim, Tedarik Zinciri Yönetimin başarılı sonuçlar çıkartması ve şirket içinde departmanların işbirliğinin sonucunda talep tahminlerinin doğru yapılması ve satışın gerçekleştiğinde en kısa süre içerisinde, söz verildiği sürede, istenilen kalitede teslim etmek adına tercih edilen bir üretim sistemidir.

Stokun yetersiz bulunması neye yol açar?

Stok seviyesi düşük tutulduğunda çeşitli işletme fonksiyonlarının birbirine bağımlı olması durumunda, üretimde durma, gecikme ve müşteri isteklerinin zamanında yerine getirilememesi riskiyle karşılaşılır. Stoklara daha az yatırım yapıldığında, tasarruf edilen para başka alanlarda kullanılarak getiri elde edilir.

Aktif stok nedir?

Aktif Stoklar Belirli dönemlerde sipariş edilen ve mevcut talebi o dönemde karşılamak için elde bulundurulan stoklardır. Genel olarak aktif stoku tanımlarsak : “Az veya çok uzun ve düzenli bir dönemde maksimum ve minimum arasında değişen hareketli stoklara aktif stoklar” denir.

ABC analizi neye göre yapılır?

Müşteri taleplerinin miktar ve karakteristiğine göre gruplandırılmasını amaçlayan yöntemin adıdır. Ürünler, talep miktarına göre büyükten küçüğe üçe ayrılır ve A, B, C tipi olarak sıralanır.

ABC ved matrisi nedir?

ABC-VED matris yöntemi, hem malzemenin maliyeti, hem de insan hayatı açısından ta- şıdığı önem derecesine göre birleştirilerek geliştirilen yeni bir stok kontrol yöntemidir. Kı- sacası bu yöntemde, ABC ve VED analizlerindeki gruplar birbirleriyle (A+V=AV) şeklinde birleştirilmektedir.

Stok maliyetini oluşturan unsurlar nelerdir?

Üç kategoriye ayrılabilir: sipariş maliyetleri, taşıma maliyetleri ve kıtlık maliyetleri. Sipariş maliyetleri, satınalma siparişlerini hazırlamak ve işlemek, sipariş edilen ürünleri almak ve incelemek için katlanılan maliyetlerdir. Taşıma maliyetleri , stokların stokta tutulmasına ilişkin maliyetlerdir.

Elde bulundurma maliyetleri nedir?

Elde Bulundurma Maliyeti. Bir stok kaleminin belirli bir süre stokta kalmasıyla oluşan tüm maliyetlerin toplamını ifade eder. Bu direk bir pb şeklinde ifade edileceği gibi, birim maliyetin yüzdesi olarak da ifade edilebilir.

Seri halde üretim nedir?

1.Seri Üretim Düzenli ve yüksek talep olduğunda kullanılan üretim tipidir. Çeşitlilik azdır ve ilk kurulum maliyeti yüksek olsa da işletim maliyeti düşüktür. Kalifiyesiz işçi kullanılabilirliğinden dolayı işçi maliyeti açısından avantaj sağlar. Özel amaçlı makineler kullanılır.

Seri üretim nedir örnekleri?

Seri üretim bir ürünün genellikle montaj hattı aracılığıyla çok sayıda üretilmesidir. Seri üretimin kullanım alanı bir yığın biçiminde işlenmesi gereken maddelerden (gıda, yakıt, kimyasallar, vb.) ayrı ayrı işlenebilen maddelere (ev malzemeleri, otomobiller, vb.) dek uzanmaktadır.