Ilk duruşmada karar verilir mi?

Duruşmaya/mahkemeye gidilmemesi halinde bazı yaptırımlar ortaya çıkabilir. Gidilmeyen duruşma ilk duruşma ise, mahkeme sanık veya şikayetçi hakkında ikinci duruşmaya zorla getirilme kararı verecektir. İlk iki duruşmaya da katılmama halinde, sanık hakkında yakalama kararı verilebilir.

Savcının mütalaası nedir?

Mütalaa demek savcının konuyla ilgili olan kesin düşüncesi demektir. Mütalaa davayı beraatle bitireceği gibi ceza ile de bitirebilir ancak iddianamede ise suç kesinlik kazanmamıştır.

Yargılamanın yenilenmesi hangi hallerde?

Yargılamanın yenilenmesi talebi herhangi bir süreye bağlı olmadan ileri sürülebilir. Olağanüstü bir kanun yolu olması nedeniyle herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürücü süre öngörülmemiştir. Kesinleşen bir hüküm ile ilgili kanuni diğer koşullar varsa her zaman iade-i muhakeme başvurusu yapılabilir.

Mahkemeye giderken nasıl giyinmeli?

Genel kural muhafazakar giyinmektir. Mahkemeye neden çağrıldığınıza bağlı olarak, beyaz gömlek ve koordinasyon kravatlı sağlam bir kömür veya lacivert takım elbise herhangi bir hakimin standartlarını geçecektir.

Ilk mahkemeye gitmezsem ne olur?

Mutlaka duruşmaya katılmak / savcılığa gitmek zorundasınız. Eğer katılmaz iseniz; öncelikle mahkemece / savcılıkça ihzaren celbinize (polis vasıtası ile zorla getirilmenize) ve bundan da sonuç alınamaz ise hakkınızda yakalama kararı çıkarılmasına sebebiyet verirsiniz.

Ceza davasinda hakim ne sorar?

Hakim tanığa öncelikle “anlattırıcı soru” sorar. Yani tanık örneğin sanık tarafının tanığı ise bu durumda önce sanık tarafı tanığa anlattırıcı sorular sorar. Katılan taraf çapraz sorgu yapar. Eğer katılan tarafın tanığı ise önce katılan taraf tanığa sorular sorabilir.

Asliye ceza Mahkemesine gitmezsem ne olur?

Talep ve mütalaa ne demek?

Cumhuriyet Savcısı tarafından, delillerin tartışılması aşamasında esasa ilişkin verilen beyana esas hakkında mütalaa denir. Aradaki uyuşmazlığın çözümüne istinaden Cumhuriyet Savcısı’ndan son görüşün alınmasını ifade etmektedir.

Mütalaa edilmiş ne demek?

Deyimlerin sözlük anlamları ve cümle içerisindeki örnekleri şöyledir: Mütalaa da bulunmak: Görüş veya düşünceyi ileri sürmek. – Toplantıda herkes birer mütalaada bulundu. Mütalaa Etmek: Okumak, üzerine düşünmek ve iyice incelemek.

Yargılamanın iadesi ile ilgili özellikler nelerdir?

Aşağıdaki sebeplere dayanılarak yargılamanın iadesi talep edilebilir:

  • Mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş olması,
  • Davaya bakması yasak olan yahut hakkındaki ret talebi, merciince kesin olarak kabul edilen hâkimin karar vermiş veya karara katılmış bulunması,

Yargılamanın yenilenmesine kim karar verir?

Hükmün infaz edilmiş olması veya hükümlünün ölümü, yargılamanın yenilenmesi istemine engel olmaz. Ölenin eşi, üstsoyu, altsoyu, kardeşleri yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunabilirler. İkinci fıkrada sayılan kişilerin yokluğu hâlinde, Adalet Bakanı da yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunabilir.