Ilik nakli veren kişiye zarar verir mi?

Kemik iliği naklinde verici zarar görmez Kemik iliği nakli hakkında, vericinin yapılan işlemden zarar göreceği gibi pek çok yanlış inanış bulunur. Karaciğer veya böbrek naklinden kaçınanlar olduğu gibi, bu yanlış bilgiler nedeniyle kemik iliğini vermek istemeyenlerde olur. Oysa işlemin vericiye bir zararı olmaz.

Kimler ilik nakli yapabilir?

Ülkemizde TÜRKÖK 18 ile 50 yaş arasında, en az 50 kg ağırlığındaki her sağlıklı kişiyi kök hücre vericisi olarak kabul etmektedir. Gönüllü kemik iliği/kök hücre verici adaylarının bulaşıcı hastalık, bağışıklık sistemi hastalıklarına ve enfeksiyon hastalıklarına sahip olmaması gerekmektedir.

Ilik nakli ameliyatı nasıl yapılır?

Özel iğneler kullanılarak kemik içine girilerek ilik enjektörlere çekilir. Belirli miktarda alınan ana-kök hücreler özel torbalarda, filtre edilerek bekletilmeden lösemi hastasına damar yoluyla verilir. Ana-kök hücrelerin çok çok az bir kısmı alındığından verici-donör için yapılan işlemin hiçbir sakıncası yoktur.

Kemik iliği nakli kaç gün sürer?

Kemik iliği naklinin ortalama olarak 10. gününde vericinin hücreleri çoğalmaya başlamakta ve yatış süresi kemoterapi dahil olmak üzere yaklaşık 25-30 gün arasında olmaktadır.

Donör olunca ne olur?

Donör olma işi ilk olarak bir tüp kan vermekle başlıyor. Verilen kan bir doğrulama testinden geçiyor. Eğer donör uygunsa bir tüp daha kan alınıyor. Donörler iki şekilde kök hücre bağışı yapabiliyor; birinci yöntemde kemik iliğinden alınıyor, ikincisinde ise kandaki kök hücreler toplanabiliyor.

Ilik nakli riskleri nelerdir?

Kemik iliği nakli riskleri nelerdir?

  • Graft-versus-host hastalığı (sadece allojenik nakil)
  • Kök hücre (greft) hatası
  • Organ hasarı
  • Enfeksiyonlar.
  • Katarakt.
  • Kısırlık.
  • Yeni kanserler.

Ilaç kullananlar ilik verebilir mi?

18-55 yaş arasında sağlıklı olan tüm bireyler kök hücre nakli için gönüllü olabilirler. Bulaşıcı hastalık ya da daha önce onkolojik hastalık geçiren hastaların donör olması uygun değildir. İlaç kullanan hastalarda kullanılan ilacın adı önemlidir.

Ilik nakli ameliyatı kaç saat sürer?

Steril ameliyathane koşullarında vericinin şartlarına uygun olarak genel veya spinal (belden uyuşturularak) anestezi altında kemik iliği alma iğneleri yardımı ile alıcıya yetecek miktarda kemik iliği toplanır. İşlem 1-2 saat kadar sürer.

Ilik nakli öldürür mü?

Hastalar ilik nakli sırasından ölmedi: İlik nakline bağlı ölüm oranımız yüzde 40 değil yüzde 5.7’dir. İlik nakli işlemine bağlı ölüm; ilk 100 gün içerisinde olan ölümlerdir. Hastalığın tekrarlamasına bağlı ölümler, ilik nakline bağlı ölüm olarak değerlendirilemez.

Kök hücre tedavisi ne kadar sürer?

Kana verilen kök hücreler kan hücrelerini üretmek üzere kemik iliğine yerleşirler. Kan hücreleinin üretimi nakilden yaklaşık 2-4 hafta sonra gerçekleşir. Bağışıklık sisteminin tamamen düzelmesi ise otolog nakillerde 2-3 ay, allojeneik nakillerde 1-2 yıl sürer.

Kök hücre nakli SGK karşılıyor mu?

Sosyal Güvenlik Kurumu kök hücre nakli ile yapılan tedavileri karşılamamaktadır. Ancak kök hücre uygulamaları yurt dışından gelen hastaların sigorta şirketleri tarafından ödenmektedir.