Ilan ve reklam vergisi ne zaman tahakkuk eder?

İlan Reklam Vergisi beyan ve ödemesi her yıl 01 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasında yapılmaktadır. Beyan dönemi haricinde yıl içerisinde yapılan ilan ve reklamlarda, ilan veya reklam işinin yapılmasından önce mükellef tarafından beyanname verilmesi gerekmektedir.

Belediye ilan ve reklam vergisi ne kadar?

Bakanlar Kurulu, Belediye Gelirleri Kanunu’nda yer alan vergi ve harç tarifelerini belirledi. Her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların her bir metrekaresi için yıllık ilan ve reklam vergisi 20-60 lira arasında olacak.

Ilan vergisi nedir?

İlan ve reklam vergisi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda düzenlenmiş bir vergidir. Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.

Belediye reklam vergisi ödenmezse ne olur?

Tabela vergisi her yılın 01 Ocak 31 Ocak tarihleri arasında ödemesinin yapılması gerekmektedir. Ödemelerin bu tarihlerde yapılmaması durumunda işletme cezai işleme tabi tutulmaktadır. Cezai işlem uygulanması ile birlikte ödenmesi gereken tutara faiz hesaplaması da yapılmaktadır.

Ilan ve reklam vergisi ne zaman ödenir 2021?

2021 yılı 1. Taksit İlan Ve Reklam Vergisi borcunuz için 31.05

Ilan ve reklam vergisi 2 taksit ne zaman?

İlan reklam vergisi bulunan mükellefler her yılın ocak ayı sonuna kadar ilgili beyannameyi vererek tahakkuk eden vergiyi 31 Ocak’a kadar tek seferde veya 30 Hazirana kadar 2 taksit halinde de ödeyebilirler…

2020 tabela vergisi ne kadar?

2020 Ocak Ayında Belediyelere Ödenecek Yıllık İlan ve Reklam Vergisi Uygulaması

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer Kanuni Tarife
En Az (TL) En Çok (TL)
Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan 30 150
Bütün yerlerde 0,01 0,25
Bütün yerlerde 0,02 0,50

2021 tabela vergisi ne kadar?

2021 Ocak Ayında Belediyelere Ödenecek İlan Reklam Vergisi

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer Kanuni Tarife Grup/Verginin Tutarı (TL)
Led ekranlı ilan ve reklamlardan 30 150
Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan 30 150
Bütün yerlerde 0,01 0,25
Bütün yerlerde 0,02 0,50

Ilan vergisi beyannamesi ne zaman düzenlenir nereye verilir?

Genel Beyanname verme dönemi, 1-31 Ocak tarihleri arasıdır. Yıl içinde yapılan ilan-reklamlarda ise ilan-reklamın mükellefçe yapılması halinde yapılmasından önce, bu işi mutat meslek olarak ifa edenlerce (reklam şirketleri) yapılması durumunda yapıldığı ayı takip eden ayın 20. günü akşamına kadardır.

Tabela vergisi neye göre belirlenir?

Tabela vergi hesaplaması, tabelanın cinsine ve boyutuna göre yapılır. Tabelaların çeşidi belirlendikten sonra, metrekare hesabı ile belirlenen tabela vergisi tahakkuk fişi kesilir ve işletmeye borç olarak yazılır. Vergi tahakkuk edildikten sonra tahsil işlemine başlanabilir.

Tabela vergisi ne zaman ödenir?

SORU 2 İlan Reklam Vergisi hangi dönemlerde ödenmektedir? İlan Reklam Vergisi Beyan Dönemi her yıl 01 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasındadır. Beyan dönemi haricinde yıl içerisinde yapılan ilan ve reklamlarda, ilan veya reklam işinin yapılmasından önce mükellef tarafından beyanname verilmesi gerekmektedir.

Ilan reklam vergisi 2021 ne zaman?

4- İlan reklam vergileri (01-31)Ocak tarihleri arasında beyan edilmesi ve ödenmesi gerekmektedir. Pandemi sebebiyle bu tarih 1 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.