Ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında nedir?

İkili veya çok taraflı sosyal güvenlik sözleşmeleri, imzalayan ülke vatandaşlarının taraf ülkelerdeki sosyal güvenlik hak ve yükümlülüklerini düzenler. Sözleşmenin kapsamına göre kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından her iki ülkedeki çalışmalar, sosyal güvence kapsamında sayılır.

Türkiye kac ülke ile sosyal güvenlik sözleşmesi?

, Kanada, Makedonya, Arnavutluk, Azerbaycan, Gürcistan, Romanya, Kebek, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Lüksemburg, Hırvatistan, Slovakya, Sırbistan, İtalya, Kore, Karadağ, Tunus, Macaristan ile (imzalanmış olmakla birlikte henüz yürürlüğe girmemiş olan Moldova ve Polonya) olmak üzere 32 ülke ile sosyal güvenlik …

Türkiye Avrupa ülkelerine işçi gönderen ülke olarak bugüne kadar kaç ülke ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamıştır?

Türkiye, Batı Avrupa Ülkeleri ile işçi gönderimi için (işçi talebinin en yüksek olduğu) Almanya ile 1961 yılında, Avusturya, Belçika ve Hollanda ile 1964 yılında, Fransa ile 1965 ve İsveç ile 1967 yılında ikili anlaşmalar yapmıştır (Gülsün, 1974: 7-10).

Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları nelerdir?

5510 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesine göre kısa vadeli sigorta kolları;

  • İş kazası, meslek hastalığı,
  • Hastalık,
  • Analık, sigortalarından oluşmaktadır.

Yurt dışında çalışan kişinin primleri Türkiye’de sayılır mı?

Sadece yüzde 20 oranında prim ödüyorlar. Ödedikleri isteğe bağlı sigorta primleri 4/a kapsamında sigortalılık sayılıyor. Bunun dışında Türkiye’de sigortalı olamaz, ancak yurtdışında geçen çalışma sürelerinizi borçlanabilirsiniz.

SGK hangi ülkelerle anlaşması var?

Ülkemizin taraf olduğu Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa, KKTC, Makedonya, Romanya, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk, Lüksemburg, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Macaristan, Azerbaycan, İtalya ve Tunus Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri, ülkemizde genel sağlık sigortası uygulamalarını kapsamaktadır.

Yurt dışında çalışan nasıl emekli olur?

Yurt dışında çalışanlar Türkiye’de emekli olmak için yurt dışı hizmet borçlanması yapmalıdırlar. Yurt dışında çalıştıkları süre için Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim ödemesi yaparak hizmet sürelerini borçlanabilir ve Türkiye’de emekli olarak emekli maaşı alabilmektedirler.

Türkiye hangi ülkelerle sosyal güvenlik sözleşmemiz var?

Türkiye bugüne kadar kaç ülke ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi imzaladı?

Bugün itibarı ile 28 ülke ile yürürlükte bulunan sözleşme mevcuttur. Türk ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri tarihi 60 yıla yakın bir süreyi kapsasa da bu sözleşmeler üze- rinde yapılan akademik çalışmalar oldukça sınırlı sayıdadır.

Türkiye hangi yıllardan sonra Avrupa ülkelerine işçi gönderen ülke olarak bugüne kadar?

1961’de Türkiye, 1963’te Fas, 1964’te Portekiz, 1965’te Tunus ve 1968’de Yugoslavya ile işçi göçü anlaşmaları yapılmıştır. Almanya başta olmak üzere, Türkiye ile birçok Avrupa ülkesi arasında anlaşmalar imzalanmış ve 1960’lardan başlayarak yurtdışına işgücü göçü başlamıştır.