Ihtiyaç kredisi almak için neler gerekli?

İhtiyaç Kredisi İçin Gerekli Belgeler

  • Nüfus cüzdanı, pasaport ya da ehliyet.
  • İkametgah ya da başvuranın adına gelmiş olan son 3 aya ait fatura.
  • Gelir belgesi. Gelir belgesi; özel sektör çalışanları ve memurlar için maaş yazısı ya da maaş bordrosu, imza sirküleri olabilir. Emekliler için emekli hesabı cüzdanı yeterli.

Kimler ihtiyaç kredisi alabilir?

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİNİ KİMLER ALABİLİR? Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi’nden hane halkı aylık geliri 5.000 TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensubu olan müşteriler yararlanabilir. Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaletli kredi eşit taksitlerle ödenecek.

Bankalar kredi verirken neye dikkat eder?

Kredi ya da kredi kartı almak istediğinizde bankalar başvurunuzu kredibilitenize göre değerlendirir. Daha önce çekilen krediler, ödeme düzeni, borç gecikmeleri, icra ya da yasal takip gibi durumlar, gelir durumu, kredi kartı kullanma düzeni gibi durumlar kredibilitenizi etkiler.

Ön onay veren banka kredi verir mi?

İhtiyaç Kredisinde Ön Onay Kişi kendisinden istenilen evrakları eksiksiz olarak bankaya iletirse, hızlı bir değerlendirme ve onay sürecinden sonra kredisini kullanabilir.

Ihtiyaç kredisi herkese çıkar mı?

Kredinizi; 10.000 TL’ye kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasından hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan bireysel müşteriler faydalanabilecektir.

Ihtiyaç kredisi neye göre veriliyor?

18 yaşını doldurmuş olmak. Kredi notunun ya da kredi puanının yeterli olması (kredi notunuz 1500-1900 arasında ise kredi çekebilme ihtimaliniz yüksektir) Yeterli bir gelire sahip olmak ve bu geliri belgeleyebilmek (yani geçerli bir belge ile bankaya gösterebilmek) Banka isterse kefil olacak bir kişinin bulunması

Hesaptaki para kredi notunu etkiler mi?

Vadesiz hesabınız, mevduat veya avans bulundurmayan banka kartlarınız kredi notuna etki etmiyor. Nakit avans kartlarındaki borç durumu ise kredi notunun belirlenmesinde önem taşıyor.