İhale iptal olursa ne olur?

İHALENİN SON BAŞVURU SAATİNDEN ÖNCE İPTAL EDİLMESİ İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Kesinleşen ihale kararı iptal edilir mi?

İhalelerde yaklaşık maliyetin gizliliği büyük önem arz etmekle birlikte, ilgili ihale sürecinde söz konusu fiilin kim tarafından ve ne suretle işlendiğinin kesinleşmesi durumunda ihalenin iptali mümkündür.

Hangi hallerde ihale iptal edilir?

Açık ihale usulü ihalede, tüm teklifler çeşitli nedenlerle elenmiş ve geçerli teklif kalmamışsa, ihale iptal edilir. Belli istekliler arasında ihale usulü ihalelerde, ihaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir.

İhale iptal edilebilir mi?

İhale, ihale yetkilisi tarafından ihale karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde 4734 sayılı Kanun’un 40’ıncı maddesi uyarınca gerekçesi açıkça belirtmek suretiyle iptal edilebilir.

İhale nasıl iptal ettirilir?

İhalenin Şikayet veya İtirazen Şikayet Başvurusu Üzerine İptali. İhaleyi yapan idare veya Kamu İhale Kurumu şikayet/ itirazen şikayet başvurusu üzerine de ihalenin iptaline karar verebilir. İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine, idare gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.

E ihale nasıl iptal edilir?

(3) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. Onay ve iptal işlemleri, ayrıca EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

İhale komisyonu ihale usulüne itiraz edebilir mi?

İhale komisyon üyeleri, belirlenen ihale usulüne itiraz edebilir. İtiraz, üyelere ihale komisyon görevi verilmesinden ihale sürecinin sonuna kadar her aşamada yapılabilir. İhale komisyon üyesi, ihale komisyon kararı sürecinde, karara, gerekçeli olarak karşı oy kullanarak da itirazını yapabilir.

İhalenin iptali nedir?

İcra müdürlüğünde yapılan ihalenin yasaya aykırı olarak yapılması halinde, ihalenin kaldırılması adına yapılan şikayet yoludur. İcra ve İflas Kanunu’nun 134. maddesinde düzenlenmektedir.

E ihaleye nasıl girilir?

E-İHALE GİRİŞİ NASIL YAPILIR? www.eihale.gov.tr adresi üzerinden, Üye ol butonu yardımıyla sisteme girişte kullanacağınız kullanıcınızı oluşturarak E-İhale sistemini kullanmaya başlayabilirsiniz. E-devlet üzerinden de TC Kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek sisteme giriş yapabilirsiniz.