IEC neyin kısaltması?

TSE, IEC (International Electrotechnical Commission)’nin 1956 yılından beri tam üyesidir.

IEC EN ne demek?

1906 yılında kurulmuş olan The International Electrotechnical Commission (IEC) tüm elektrik, elektronik ve ilgili teknolojiler için uluslararası standartları hazırlayan ve yayınlayan lider bir küresel kuruluştur.

ISO ve IEC nedir?

ISO/IEC 27001 standardizasyonu; kurumların bilgi varlıklarının risk düzeyini tanımlamak, analiz etmek ve ele almak gibi adımlardan oluşan bir bilgi güvenliği yönetim sistemi olarak tanımlanmaktadır.

TS EN ISO IEC ne demek?

TS/EN ISO17025 – Deney ve kalibrasyon laboratuarlarının yeterliliği için genel şartlar, ISO/IEC 17025 , bir laboratuarın spesifik testleri gerçekleştirme konusunda yetkin olduğunun tanınması için karşılanması gereken genel gereklilikleri açıklayan uluslararası bir standarttır.

Avrupa standartlarının kısaltılmış adı nedir?

ISO 9001 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Avrupa Standardizasyon Kuruluşu CEN ise bu standardı Avrupa standardı olarak aynı yıl, Avrupa standartlarının ön eki olan EN kısaltmasını standart numarasına ekleyerek EN ISO 9001 olarak yayımlamıştır.

EN ISO ne demek?

EN (Europeane Norm),Avrupa Standartlarının kısaltmasıdır. EN Avrupa Birliği’nde Standartlar arasında harmonizasyonu sağlamak için oluşturulmuştur.

En nerenin standardi?

Alman Standartlar Enstitüsü (Almanca: Deutsches Institut für Normung e. V.) (kısaca DIN), Federal Almanya Cumhuriyeti’nin resmî standart enstitüsü olup merkezi başkent Berlin’dedir.

TS EN EN ne demek?

TSE bu standardı Türkçeye çevirdikten sonra TS yani Türk Standardı kısaltması EN (Europen Norm) Avrupa Normları ve Standardın tam adını yazarak standardı yayınlar. Bu nedenle TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı denilmektedir.

TS EN ISO IEC 17065 nedir?

Belgelendirme bir kişinin veya bir şeyin belirli özel şartlara göre bağımsız taraflarca yetkinliğinin ifade edilmesidir. Belgelendirme genel olarak Ürün, Yönetim Sistemi ve Personel belgelendirme olarak üç sınıfta toplanır.

BS standardı nedir?

İngiliz Standartları Enstitüsü (BSI, The British Standards Institution), İngiltere’nin ulusal standartlar kuruluşudur. Bu kuruluş sadece teknik standartlar üretmekle kalmamakta, aynı zamanda işletmelere belgelendirme hizmetleri de vermektedir.

Avrupa standardı ne demek?

Avrupa Standartları, Avrupa Birliği bünyesindeki şirketlerin rekabet gücünü artırmak için önemli bir vasıtadır. Avrupa vatandaşlarının sağlığını, güvenliğini ve çevresini korumaya yardımcı olabilirler.