Icra dosyası kapatma nasıl yapılır?

İcra dosyasını 3 farklı şekilde kapatabilirsiniz;

  1. İcra dairesine bizzat gidebilir ve tüm borcu ödeyebilirsiniz.
  2. Bir avukat ile anlaşabilir ve haricen tahsil yoluyla dosyayı kapatabilirsiniz.
  3. UYAP vatandaş portalından online ödeme yaparak dosyanın kapatılmasını sağlayabilirsiniz.

Elektrik icra borcu internetten ödenir mi?

İcra borcumu hangi kanallardan ödeyebilirim? İcralık borç ödemelerinizi Enerjisa Müşteri Hizmet Merkezleri ile Akbank internet, Akbank mobil, Akbank şube, ATM ve Akbank Müşteri İletişim Merkezleri’nden nakit veya kredi kartı ile ödeyebilirsiniz.

Icra harç parası ne kadar?

2021 yılı itibariyle ilamsız veya ilamlı icra takibi başlatırken başvurma harcı 59,30 TL’dir. Konusu para ile değerlendirilemeyen icra takiplerinde başvurma harcı kadar, yerine getirme harcı alınır.

Icra tahsil harcı ne kadardır?

Tahsil harcı:Konusu para veya para ile değerlendirilmesi mümkün olan icra takiplerinde, takibin değeri üzerinden takibin başarıyla sonuçlandırılması nedeniyle alınan nispi harçtır. Harç oranı icra takibi devam ettiği sürece artmaktadır. Alacağın ödenmesi sırasında yatırılan paradan tahsil edilir.

İcra borç ödendikten sonra dosya ne zaman kalkar?

Yargıtay kararlarına göre ise haciz isteme hakkı, ödeme emri tebliğ tarihinden itibaren bir sene geçtiğinde düşer. İcra dosyasının kapanması için alacaklının avukatı ile görüşerek çözüme ulaştırılması sağlanabilir.

İcra dosyası harcı ne kadar?

İcra takibi başlatılmasında takip tutarının yüzde 5’i oranında peşin harç alınmaktadır. Bu peşin harç dosya kapatılırken hesaplanacak tahsil harcından düşülmektedir. Cezaevi harcı ise yüzde 2 oranındadır. Bu harçtan alacaklı taraf sorumludur.

Icra müdürlüğüne dosyanın kapanması için harç parasını kim öder?

Ancak harcı gelip borçlu dosyaya öder. İcra Müdürlüğü harcın kim tarafından ödendiğiyle ilgilenmez. Ancak harç ödenmeden, dosyada haciz fek işlemini (istisnai durumlar hariç) yapmaz.