Hukuki sözleşme nedir?

Sözleşme, iki ya da daha fazla kişi arasında yapılan ve koşullarına uyulması yasayla desteklenmiş olan hukukî işlemlere denir. Bir sözleşmenin geçerli olabilmesi için, sözleşmenin taraflarının irade beyanlarının karşılıklı ve birbiriyle uyum içinde olması gerekir.

Sözleşme yapma vaadi nedir?

Gayrimenkul (taşınmaz) satış vaadi sözleşmesi; bir taşınmazın sözleşmede kararlaştırılan koşullarla ilerideki bir zaman diliminde devrini amaçlayan ve iki tarafa da borç yükleyen sözleşmelerdendir.

E sözleşme nedir?

En genel ve kısa tanımıyla dijital sözleşme, elektronik ortamda dijital araçlar kullanılarak yapılan sözleşmelerdir. Geleneksel biçimde hazırlanan sözleşmelerin elektronik ortamdaki olduğu için, bu sözleşmelere özel kurallara ihtiyaç yoktur.

Noter huzurunda olmayan sözleşme geçerli mi?

Bunun dışında bir takım kontrat türlerinin yazılı olmasının yanı sıra, resmi makamlar (tapu- noter )önünde yapılması koşulu bulunmaktadır. Mesela mal rejimi sözleşmesi, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi noterde yapılma zorunluluğu içermiş olduklarından noterde yapılmayan bu sözleşmeler geçerli olmayacaktır.

Sözleşme kavramını ve sözleşmelerin nasıl kurulduğunu açıklayınız?

Sözleşme kavramı Türk Borçlar Kanunun 1. maddesinde düzenlenmiştir. ‘ Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. ‘ Sözleşmenin kurulması için yazılı veya sözlü olarak yapılan beyan açık irade beyanıdır. İrade açıklamasının örtülü olması olaya ve duruma göre değişir.

Sözleşme türü ne demek?

Sözleşme türleri şu şekilde gruplandırabiliriz; Mülkiyet hakkını geçirmeye yönelik sözleşmeler; satış sözleşmesi, bağışlama sözleşmesi, trampa (takas) sözleşmesi. Kullandırmaya yönelik sözleşmeler; Kira sözleşmesi, ariyet (kullanma ödüncü) sözleşmesi, karz (ödünç) sözleşmesi.

Sözleşme unsurları nelerdir?

Sözleşmenin Esaslı Unsurları

  • A- Satılan Şey. Satış sözleşmesinin konusu, sadece maddi şeylerden ibaret değildir.
  • B- Semen. Semen, alıcının satın aldığı şeye karşılık olarak satıcıya ödemeyi taahhüt ettiği paradır.
  • C- Anlaşma.
  • D- Nefi (yarar) ve hasarın (zararın) geçişi.

Telefonla sözleşme olur mu?

“Telefon, bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen araçlarla doğrudan iletişim sırasında yapılan öneri, hazır olanlar arasında yapılmış sayılır.” hükmünü havi olup bu hüküm açıkça E-Sözleşme’nin, doğrudan iletişim sağlayan elektronik araçlarla yapılması halinde hazırlar arası sözleşme kabul edileceğine işaret etmiştir.