HMK kimler tanık olabilir?

(1) Davada taraf olmayan kişiler tanık olarak gösterilebilir. (2) Tanık gösteren taraf, tanık dinletmek istediği vakıayı ve dinlenilmesi istenen tanıkların adı ve soyadı ile tebliğe elverişli adreslerini içeren listeyi mahkemeye sunar.

Akraba tanık olur mu?

Aksine ciddi, inandırıcı delil ve olaylar bulunmadıkça asıl olan tanıkların gerçeği söylemiş olmalarıdır. Davada, anılan tanıkların olmamışı olmuş gibi ifade ettiğini kabule yeterli delil ve olgu da yoktur.

Kimler tanık olarak dinlenemez?

MADDE 240- (1) Davada taraf olmayan kişiler tanık olarak gösterilebilir. MADDE 242- (1) Kamu görevlileri, görevlerinden ayrılmış olsalar bile, görevleri gereğince sır olarak saklamak zorunda oldukları hususlar hakkında, sırrın ait olduğu resmî makamın yazılı izni olmadıkça tanık olarak dinlenemezler.

Savcı tanık dinler mi?

Mahkeme, duruşmanın devamı sırasında hemen dinlenilmesi gerekli görülen tanıkların belirteceği gün ve saatte hazır bulundurulmasını görevlilere yazılı olarak emredebilir. Bu hükümler, kişinin ancak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme önünde tanık olarak dinlenmesi halinde uygulanabilir.

Mahkemede kimler şahit olabilir?

Anne, baba, çocuk, abla, kardeş, komşular gibi yakınlar boşanma davasında tanık sıfatıyla yer alabilir. Kanunun istisnai olarak saydığı bazı hallerde ise tanık olarak dinlenmesi talep edilen kimse tanıklıktan çekinebilir.

Tanıklık ücreti kimden alınır?

Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara belli miktarda ücret ödenir.

Sadece tanık beyanı ile ceza verilir mı?

Sadece tanık beyanına dayanılarak ceza verilmesi mümkün değildir. Bazı durumlarda da tanıklık yapan kişiler sanığın akrabası olabilir. Hâkim tüm bu durumlara şüpheyle yaklaşmak mecburiyetinde olacaktır. Akrabalık bağıyla bağlı olan kişilerin de tanıklıkları itibar görmeyecektir.

Mahkemede akraba Sahitlik yapabilir mı?

Söz konusu kişilerin çekinme haklarını kullanmayarak tanıklık yapmalarında bir engel yoktur. Yani boşanma davalarında yakın akrabalar da tanıklık yapabilir. Önemli olan yakın akraba olan tanığın görgüye dayalı ve tutarlı bir anlatımda bulunmasıdır. Tanıklar mahkemede yemin ettirilerek dinlenilir.

18 yaşından küçükler tanık olabilir mi?

18 yaşından küçük biri bana tanıklık edebilir mi? Tanıklık için reşit olma şartı bulunmamaktadır, dolayısıyla tanık olarak gösterebilirsiniz.

Tek tanıkla ceza verilir mi?

Sadece tanık beyanına dayanılarak ceza verilmesi mümkün değildir. Tanıkların ifadeleri ne oranda gerçeği yansıtıyor konusuna şüpheyle yaklaşılması hukuk kurallarının bir gereğidir.

Kimler mahkemede şahit olamaz?

Peki kimler nikah şahidi olamaz? Hemen söyleyelim: 18 yaş altı bireyler ve akli dengesi yerinde olmayan kişilerin nikah şahidi olabilmesi mümkün değildir. Ayrıca şahitlik yaptığı kişiyi tanımayan bireylerin de şahit olamadığını ekleyelim. Ancak anne-baba dışında tüm akrabaların nikah şahidi olması mümkündür.

Tanıklık ücreti kaç TL?

Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 25,00 ila 50,00 TL arasında ücret ödenir. Ayrıca tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.