Hizmet Pazarlaması bileşenleri nelerdir?

Tüm bunlar dikkate alındığında hizmet pazarlama karmasının öğeleri;

 • Hizmet.
 • Dağıtım.
 • Fiyat.
 • Tanıtım.
 • İnsan.
 • Fiziksel olanaklar.
 • İşlem yönetimidir.

Hizmetin özellikleri nelerdir?

Hizmetin Özellikleri Saf hizmetler, onları mallardan ayıran ve pazarlamada dikkate alınması gereken birçok ayırt edici özelliğe sahiptirler. Bunlar; soyutluk, ayrılmazlık, değişkenlik, bozulurluk, mülkiyet olarak tanımlanabilir.

Hizmetleri ürünlerden ayıran özellikler nelerdir?

Hizmetleri Mallardan Ayıran Özellikler Nelerdir?

 • Ürünün doğal yapısı
 • Müşterinin üretim sürecine katılması
 • Ürünün bir parçası olarak insan.
 • Kalitenin denetim sorunları
 • Müşterinin hizmeti değerleme güçlüğü
 • Kapasite yönetim güçlüğü
 • Zaman unsurunun önemi.
 • Farklı dağıtım kanallarıdır.

Hizmet Pazarlaması 7P nedir?

Pazarlamanın 7P’si Philip Kotler tarafından geliştirilmiştir. “7P” 1- Product – Ürün 2- Price – Fiyat 3- Place – Dağıtım 4- Promotion – Tutundurma 5- People – İnsan 6- Physical Evidance – Fiziksel olanaklar 7- Process – Süreç Klasik olarak, Pazarlamanın 4p si karmasına ek olarak 3 yeni kavram eklenilm…

Pazarlama karması nedir kaça ayrılır?

Dünyada pazarlamanın öncülerinden kabul edilen Philip Kotler tarafından literatüre kazandırılmıştır. Pazarlama karması denince akla ilk gelen 4P’dir. Adını Product (ürün), Price (fiyat), Place (dağıtım), Promotion (tutundurma) kelimelerinin baş harflerinden almıştır.

Hizmetleri mallardan ayıran temel özellik nedir?

1.Ürünün Doğal Yapısı: Soyut özellik taşıması, değişkenliği, eş zamanlı olması gibi özellikleri hizmetleri mallardan ayrılmasına neden almaktadır. Bu nedenle, müşterilerin beklentileri ve hizmetlerin aranmasına neden olan nitelikler, mallara oranla farklı özellikler taşımalarına yol açmaktadır.

Ayrılmazlık ilkesi nedir?

Ayrılmazlık ilkesi müşteri ile hizmet sunanın ilişkide bulunması zorunluluğunu ortaya koymaktadır Hizmeti sunan kişinin tutum ve davranışları nihai hizmetin kalitesini belirlemede önemli rol oynamaktadır Asık suratlı ve ilgisiz bir hostesin sağladığı hizmetin kalitesi ile sempatik ve sosyal bir hostesin müşterilere …

Hizmetler nelerdir?

İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen işlere hizmet denir. Temizlik, ulaşım, bankacılık, işçilik, berberlik, doktorluk, eğitim vs. birer hizmettir. Hizmetleri iki alt gruba ayırmak mümkündür. Doktorlar, berberler, dişçiler, sundukları hizmetler kişisel hizmetlerdir.

Ürün hizmet ne demek?

Markalar ürün sağlayıcılar ve servis sağlayıcılar olarak iki gruba ayrılıyor. Kısacası gerektiğinde ürünler, ele alınabilen, somut cisimler; hizmet ise belli bir süre içinde az bir zamanda tüketiciye sunulan servislerdir.

4P ve 7P nedir?