Hisseli tapu nasıl kiraya verilir?

Hisseli tapu, paylı mülkiyet ve elbirliği mülkiyeti olmak üzere iki farklı şekilde ortaya çıkabilir. Hisseli tapusu olan gayrimenkulun, tek bir paydaş (veya ortak) tarafından kiraya verilmesi olanaksızdır. Dolayısıyla sizin gayrimenkul için yaptığınız sözleşme geçersiz olacaktır.

Paylı mülkiyette mülkiyete konu taşınmazın kiraya verilebilmesi için ne gerekir?

Paylı mülkiyete konu eşyanın kiraya verilebilmesi için, kural olarak pay ve paydaş çoğunluğuyla karar verilmiş olması gerekmekle birlikte, bu kuralın her iki yönde istisnalarının var olduğunu kabul etmek gerekir.

Hisseli tarla kiraya verilir mi?

Kanun’un 688. maddesine göre “Paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik hak ve yükümlülüklerine sahip olur. Pay devredilebilir, rehnedilebilir ve alacaklılar tarafından haczettirilebilir.” Bununla birlikte, Medeni Kanun paydaşa, kendi payını kiraya verme yetkisi vermemektedir.

Mirasçılardan biri kiraya verebilir mi?

Sadece bir kişinin miras üzerinde hakkı varsa o kişi, söz konusu gayrimenkulü kendi kararı ile kiralayabilir. Ancak gayrimenkul birden fazla kişiye kalmışsa kiraya verme konusunda tüm varislerin görüş birliğinin olması gerekir.

Elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete nasıl çevrilir?

Tüm mirasçıların birlikte karar vermek zorunda olduğu elbirliği halinde mülkiyet, mirasçılardan birinin Tapu Sicil Müdrülüğü’ne başvurusu ve bu başvuru için gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından paylı mülkiyete dönüşür.

Elbirliği mülkiyete haciz konulabilir mi?

İcra İflas Kanunu madde 94 fıkra 1’de “taksim edilmemiş bir miras hissesi ile iştirak halinde tasarruf edilen bir mal hissesi” sayılmakta ise de miras hissesi dahil bütün iştirak halinde mülkiyet hisselerinin haczi madde 94 hükmüne göre olur (ör. adi şirket hissesi).

Evi kirada olmayan beyanname verecek mi?

Buna göre, konut olarak kiraya verilen gayrimenkul(ler) den 2020 yılında 6 bin 600 TL’den daha az kira alındıysa beyanname vermeye gerek yok. Yıllık kira, bu tutarı aşıyorsa aşan kısmın gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekiyor. 7.