Hisse senetlerinden vergi alınıyor mu?

Stopaja tabi olmasına rağmen hisse senedi alış satış işleminin vergisi yok. Stopaj %0 olarak belirlenmiştir. Alış ve satış işlemlerinde sadece aracı kurumlara komisyon ödemesi yapılmaktadır. Hisse senedi işlemlerinden elde edilen gelir yada kar vergilendirmeye tabi değildir.

Serbest meslek kazancının safi tutarı hangi usullere göre tespit edilir?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre serbest meslek kazancı, bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığında tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer şekillerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden, bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderlerin düşülmesi sonucunda gerçek usulde tespit …

Menkul kıymet vergisi ne kadar?

Tam mükellef gerçek kişilerin, yukarıda belirtilen fonlar dışındaki menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinden 2020 yılında elde ettikleri kazançlar %10 oranında stopaja tabidir. 2020 yılında elde edilen repo gelirleri üzerinden ise %15 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir.

Borsa stopaj kesintisi nedir?

– Devamlı olarak fon toplam değerinin en az % 80’i, MKYO hisse senetleri hariç olmak üzere BİST’te işlem gören hisse senetlerinden oluşan hisse senedi yoğun fonlardan elde edilenler % 0 oranında stopaja tabi. – Diğer borsa yatırım fonlarından elde edilenler % 10 oranında stopaja tabi. – Stopaj nihai vergidir. – Beyan …

Serbest meslek kazancından hangi giderler indirilmez?

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve sözleşmeye göre ödenen tazminatlar. Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile serbest meslek erbabının suçlarından doğan tazminatlar gider olarak indirilemez.

Serbest meslek kazancı nasıl tespit edilir?

Gerçek usulde serbest meslek kazancı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan serbest meslek kazanç defteri üzerinden tespit edilir. Kollektif, adi komandit ve adi şirketler de serbest meslek kazançlarını serbest meslek kazanç defterine istinaden tespit ederler.