Hayat sigortası poliçesi ne demek?

Hayat sigortası, sigorta şirketinin belli bir prim karşılığında sigortalının sözleşmede belirtilen süre içinde ve sözleşmede belirtilen hallerde yaşam kaybı, kritik hastalık, işsizlik, tam ve kalıcı sakatlık gibi durumlarda belirlenen kişilere veya sözleşmede belirtilen süreden daha uzun hayatta kalması halinde …

Uzun süreli hayat sigortası ne demek?

Uzun Süreli Hayat Sigortası* karşılaşabileceğiniz yaşamsal risklere karşı vefat ve maluliyet teminatları ile sizi güvence altına alan, başınıza gelmesini istemediğiniz olumsuz durumlarda içerdiği teminatlar ile siz ve sevdiklerinizin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen uzun süreli ferdi hayat sigortası ürünüdür.

Risk ağırlıklı hayat sigortası Nedir?

Risk Hayat Sigortası, yaşam kaybı veya kalıcı sakatlık gibi risklerin gerçekleşmesi durumunda siz veya yakınlarınıza destek olacak maddi bir güvence sunmaktadır. Sigortalının bu ürünü aldığı yıl içinde vefatı halinde, yakınlarına poliçede belirlenen teminat tutarı ödenmektedir.

Hayat sigortası en az kaç yıl?

Sigorta süresi 1 yıldır. Bu süre sonunda poliçe, sağlık beyanına gerek kalmadan 5 yıl süreyle otomatik olarak yenilenir. Otomatik yenilemede teminat her yıl ’u aşmamak koşulu ile TÜFE oranında artırılır; ancak teminat artış tutarının 100.000 TL’yi geçmesi halinde otomatik yenileme yapılmaz.

Hayat sigortası ne işe yarıyor?

Hayat sigortasının ana teminatı vefat teminatıdır ve vefatınız durumunda sigortada belirttiğiniz aile bireylerinin maddi güvence altına alınmasını sağlar. Yaşamsal risklerinizi de güvence altına alarak bir sakatlık durumunda da yaşam kalitenizi korumanıza yardımcı olur.

Hayat Sigortası nedir ne işe yarar?

Hayat Sigortası nedir çeşitleri nelerdir?

Türkiye’de Uygulanan Hayat Sigortası Çeşitleri:

  • Ölüm Hali Sigortası
  • Grup Hayat Sigortası
  • Maluliyet Sigortası
  • Ferdi Kaza Sigortası
  • Sağlık Sigortası
  • Özel Durum Sigortası