Hangisi ülkemizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerini artırmak amacıyla kurulmuştur?

KOSGEB’in temel amacı, ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun olarak gerçekleştirmek biçiminde ortaya konmuştur.

Stratejinin geleceğe dair temel işlevleri nelerdir?

Stratejinin temel uygulama işlevleri, uygun organizasyonun kurulması, gerekli kaynakların tahsis edilmesi, stratejilerin gerekli politikalarla desteklenmesi, kaizen uygulamaları, destek sistemlerinin kurulması, ödüllendirme ve teşvik sistemlerinin uygulanması, işletme kültürünün geliştirilmesi ve plan sonuçlarının elde …

Küçük işletmeler hangi meslekler var?

En yaygın küçük işletmeler arasında marketler, mahalle bakkalı, ekmek fırını, pastane veya şarküteri, kuaför, esnaf (örn. marangozluk, elektrikçilik), kahvehane, restoran, motel, fotoğraf stüdyosu, çok küçük ölçekli imalat, atölye, terzilik ve teknik bakım hizmetleri, İnternet web grafik tasarımı, yazılım bakımı ve …

KOBİ tanımında hangi işletmeler yer almaktadır?

KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler), “250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 125 milyon lirayı aşmayan ve yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler.” olarak tanımlanmıştır.

Stratejik yönetim nedir temel özellikleri nelerdir?

Stratejik yönetim, organizasyonun gelecekle ilgili faaliyetlerinin planlanması, örgütlenmesi, koordinasyonu, uygulanması ve kontrol edilmesine imkan sağlar. Stratejik yönetim stratejilerin oluşturulması ve seçiminde rekabet ve portföy analizlerinden yararlanır.

Stratejik yönetim sürecinin aşamaları nelerdir?

Onlara göre stratejik yönetim sürecinin aşamaları şöyledir:

  • Stratejik bilinç aşaması
  • Stratejistlerin seçimi ve görevlendirilmesi aşaması
  • Stratejik analiz aşaması
  • Stratejik yönlendirme aşaması
  • Strateji oluşturma aşaması
  • Stratejik uygulama aşaması
  • Stratejik kontrol aşaması