Hangi tür borçlar yapılandırıldı?

BORÇ YAPILANDIRMA 2021 NELERİ KAPSIYOR? Kanunla yapılandırma kapsamına alınacak 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten önceki dönemlere ait borçlar şu şekilde; 1. Yasaya göre, vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları, öğrenci kredisi borçları yeniden yapılandırılması yapılacak.

Yapılandırma kaç taksit ödenmezse iptal olur?

Kanunda, yapılandırma düzenlemesinden yararlanılmaya devam edilmesi için ilk 2 taksitin süresinde ve tam olarak yatırılması şartı bulunuyor. Bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde de kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.

7326 yapılandırma neleri kapsıyor?

1-Yapılandırma kapsamına hangi borçlar girmektedir?

 • Sigorta primleri,
 • Genel Sağlık Sigortası primleri,
 • İşsizlik sigortası primleri,
 • 30.04

  Vergi affı 2021 neleri kapsıyor?

  30 Nisan 2021 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları için yapılandırma yapılabilecek. Motorlu taşıtlar vergisi iki taksit halinde ödenebildiği için, ocak ayındaki MTV taksitini ödemeyenler yapılandırma yapabilecekler.

  Vergi borcu yapılandırma ne oluyor?

  Vergi borcu yapılandırması, mükelleflerin zamanında ödenemeyen vergi borçlarına yönelik ödeme kolaylığı olarak devlet tarafından sunulan bir ödeme seçeneğidir.

  Yapılandırma günü geçerse ne olur?

  Yapılandırma Kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, Kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.

  Yapılandırma bozulunca ne olur?

  Yapılandırma Bozulursa Ne Olur? Taksitlerin süresinde ve tam olarak ödenmemesi nedeniyle yapılandırma bozulursa, ödenmiş taksitlerin anaparaya ait kısmı borcun anaparasından düşülür, kalan borca normal faiz uygulanır ve borç yeniden hesaplanır.

  Vergi affı ne zaman başlıyor?

  Düzenleme kapsamında peşin ödemeler ve birinci taksit ödemeleri için son gün 1 Kasım 2021 olarak belirlendi. İkinci taksitin de 30 Kasım 2021’e kadar ödenmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırılan borçların ilk taksit veya peşin ödenebileceği süre de 1 ay uzatıldı.