Hangi sektörlere teşvik var?

Ülkenin kalkınabilmesi için bu kadar önemli olan yatırımların artmasını teşvik amaçlı, her yıl milyonlarca lira destek verilmektedir. Destek verilen sektörlere baktığımızda tarım, hayvancılık, turizm, üretim, hizmet, endüstri, ar-ge, yazılım, enerji ve benzerlerini görmekteyiz.

Yatırım teşvik belgesi nasil alinir 2020?

2020 yılında Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu yapmak isteyen bir yatırımcı E-TUYS üzerinden elektronik imzası ile başvuru yapabilecek veya yetkilendirilen kişi ya da kurumlar aracılığıyla başvurusunu tamamlayarak Yatırım Teşvik Belgesini alabilecektir.

Devlet teşvik kredisi kimlere verilir?

Özellikle kırsal kalkınma destekleme programlarında teşvik kredisi, hayvancılık sektörünün hareketlenmesini sağlamak amacıyla küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, arıcılık ve kümes hayvancılığı gibi tarımsal alanlarda faaliyet göstermek isteyen girişimciler için sağlanır.

Amaçlarına göre teşvikler nelerdir?

Amaçlarına göre teşvikleri yatırım ve üretimi arttırmak, ihracatı desteklemek, rekabet gücü kazanmak, yabancı sermaye çekmek, ekonomik kalkınmayı hızlandırmak, bölgesel dengesizliği gidermek, girişimci riskini azaltmak, AR-GE ve teknolojik gelişmeyi sağlamak, nitelikli insan gücü yetiştirmek, kalite ve verimlilik …

Yatırım teşvik belgesi başvurusu nereye yapılır?

Teşvik Belgesi Almak İçin Nereye Müracaat Edilir? Yatırım Teşvik Belgesi müracaatları Ekonomi Bakanlığı bünyesinde yar alan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yapılır.

Yatırım teşvik belgesi nasil alinir 2021?

Yatırım Teşvik Belgesi almak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına (önceden Ekonomi Bakanlığı) müracaat edilmesi gerekmektedir. Bakanlık incelemesinin ardından eksiksiz müracaatlar uygun bulunması halinde Yatırım Teşvik Belgesinin düzenlenmesi ile sonuçlandırılabilmektedir.

2021 hibe Destekleri Nelerdir?

Tarım ve hayvancılık hibe destekleri 2021 nelerdir?

  • Buzağı destekleri.
  • Malak desteklemesi.
  • Dişi manda desteklemesi.
  • Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi.
  • Anaç koyun ve keçi desteklemesi.
  • Küçükbaş soy kütüğü desteklemesi.
  • Sürü büyütme ve yenileme desteği.
  • Arılı kovan desteklemesi.

Teşvik parası nasıl alınır?

Devlet hibe (teşvik) kredisi almak için hibe kredi veren devlet kurumlarına başvuruda bulunulması gerekmektedir. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, KOSGEB, kamu bankaları gibi kurumlardan hibe kredi alınabilmektedir. Hibe kredi başvurusu yapılabilmesi için 18 yaşın doldurulmuş olması gerekmektedir.