Hangi kurum hisse senedi ihraç edemez?

Ancak Yatırım Ortaklıkları kurucu intifa senedi, oydan yoksun hisse senedi, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanıyan hisse senetleri dışında imtiyaz veren hisse senedi ihraç edemezler.

Değiştirilebilir tahvil ne demek?

Hisse senedi ile değiştirilebilir tahviller (Değiştirilebilir tahvil, HDT), tahvili ihraç eden şirket veya diğer bir şirketin belirli sayıdaki hisse senedi ile değiştirme hakkı veren sabit getirili menkul kıymetlerdir.

Hangi şirket payları temsil etmek üzere hisse senedi çıkarabilir?

SerPK.m.14/A hükmüne göre, ‘Anonim ortaklıklar esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak şartıyla, kâr payı imtiyazı sağlayarak, oy hakkından yoksun paylar ihraç edebilir ve bunları temsil eden hisse senetlerini halka arz edebilirler.

Hisse senedi çıkarmak nedir?

Hisse senedi sermaye şirketlerinin ortaklarına paylarını ve ortaklıklarını belgelemek için verdikleri kıymetli evraklara verilen isimdir. Hisse senedi çıkarabilecek kurumlar, anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve özel kanunla kurulmuş kurumlardır.

Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil ne demek?

Hisse senedine dönüştürülebilir tahviller (“HDT”) borç ve sermayeyi bir arada içerdiği için karmadır ve tahvil ile hisse senedi arasında bir konumdadır. HDT, sahibine elindeki tahvili önceden belirlenmiş miktardaki hisse senedine dönüştürme hakkı veren sabit getirili menkul kıymetlerdir.

Paya dönüştürülebilir tahvil ne demek?

Paya dönüştürülebilir tahviller PDT ihraçcı ortaklığın sermaye artırımıyla çıkaracağı paylara veya izahname ve sirkülerde belirtilen esaslar çerçevesinde temin edilen ihraçcı paylarına dönüştürme hakkı veren boçlanma araçlarıdır.

Pay sahibinin yükümlülükleri nelerdir?

Pay sahibi, kuruluşta ve sermaye artırımında üzerine düşen pay bedellerini ödemekle yükümlüdür. Bir diğer yükümlülük ise pay sahibinin ortaklığı boyunca ve ortaklığı sonlandıktan sonraki dönemde şirket sırlarını saklama yükümlülüğüdür.