Hangi harcamalar Giderdir?

Gider olarak kabul edilen harcamalar:

 • Yemek giderleri: Şirketin faaliyeti için yapılmışsa.
 • Seyahat harcamaları: Uçak, otobüs, deniz otobüsü, tren, otel, otopark vb harcamalar dahildir.
 • Taşıt giderleri: Yakıt, sigorta, kira, tamir vb giderler dahildir.

Hangi harcamalar vergiden düşer?

Gider gösterip vergiden düşülebilecek kalemler

 • 1-Reklam & Promosyon Giderleri.
 • 2-Araç ile ilgili Giderler.
 • 3-Banka Masrafları
 • 4-Personel Giderleri.
 • 5-Lisans ve İzin Masrafları
 • 6-Danışmanlık Ödemeleri.
 • 7-Sattığınız Ürünlerin Maliyeti.
 • 8-Eğitim Giderleri.

Bir işletmenin ne tür giderleri nelerdir?

İşletme için kullanılan elektrik, doğalgaz, telefon, su, internet faturası, bina kira ve aidatı, mutfak ihtiyaç giderleri, temizlik giderleri, ofis giderleri gibi giderler her ay ödenen sabit giderler arasındadır.

Cari harcamalar ne demek?

1.a Cari Harcama: Cari harcama, sermaye varlıkları veya sermaye varlıklarının üretiminde kullanılacak mal veya hizmetler için yapılan ödemeler dışında kalan, karşılıklı ödemeleri ve alıcıların sermaye varlıkları satın almasına izin verilmesi, sermaye varlıklarının uğradığı tahribat veya zarar için alıcılara tazminat …

Personel giderleri nelerdir?

İşletmeler için en önemli gider kalemlerinden biri şüphesiz personel giderleri. Bu gideri oluşturan elbette tek başına maaş değil. Çalışanların oluşturduğu maliyet, verilen maaşın yanı SGK primi ve işsizlik sigortası gibi kalemleri de kapsıyor. Personelin ulaşım, yemek ve diğer maliyetleri değişkenlik gösterebilir.

Ikinci el araba vergiden duser mi?

Neden diyorsanız sıfır kullanılmamış aracın faturası üzerinde ÖTV ve KDV bulunmaktadır. Bu ÖTV ve KDV Tutarı bir seferde gider yazılabilir. İkinci el araçta şirketten alsanız bile bu ÖTV olmaz. Bu katma değer vergisi de indirim konusu yapılmaz.

Yıllık işletme giderleri nedir?

İşletme Gideri Nedir? Bir işletmenin faaliyetlerinde kullanılmak veya satılmak üzere satın alınmış varlık ve hizmetlerin maliyeti işletme gideri olarak tanımlanıyor. Bu giderlere, ilgili döneme ait amortisman ve tükenme payları da dahil ediliyor.

Devlet harcamaları nedir?

Devletin varlığının temelini oluşturan toplumsal ihtiyaçların giderilmesi için devletin bazı mal ve hizmetlerden yararlanması gerekmektedir. Bu durumda, kamu harcamalarını, devletin kamusal mal ve hizmet üretimi için yaptığı harcamalar olarak tanımlayabiliriz.