Hangi durumlarda disiplin cezası alınır?

Fiil veya hâl, uyarma, kınama, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektirdiği takdirde disiplin cezası verilir. Aylıktan kesme cezası verildiği tarihi takip eden aybaşında uygulanır.

Öğrenciye kınama cezası verilirse ne olur?

Kınama yaptırımı, öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu tarafından verilir. Kınama cezası alan öğrenciye o eğitim ve öğretim yılı içinde teşekkür, takdir ve onur belgesi verilmez. Yaptırım e-Okul sistemindeki öğrenci bilgileri bölümüne işlenir.

Öğrenci Disiplin belgesi nereden alınır?

Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge Nasıl ve Nereden Alınır? Ortaöğretim seviyesinde eğitim alan öğrenciler e-Okul sistemi üzerinden, okul yönetimine başvurarak bu belgeyi temin edebilir. Üniversitelerde eğitim alan öğrenciler ise bir dilekçe yazarak öğrenci işlerine başvuru yapmalıdır.

Kopya çeken öğrenciye ne ceza verilir?

1 hafta, 1 ay uzaklaştırma cezası alabilirsiniz. Ancak bu suç nedeniyle daha büyük bir ceza verilmez. YÖK tarafından belirlenen kurallara göre kopya cezası kınama ve uzaklaştırma cezasıdır. Bir öğrenciye en fazla 6 aya kadar uzaklaştırma cezası verebilir.

Öğrenciler disiplin cezalarına karşı hangi davayı açabilir?

Yönetim kurulunun itiraz neticesinde verdiği kesin karara karşı kararın tebliği tarihinden 60 gün içinde idare mahkemesinde disiplin cezası iptal davası açılabilir.

Lisede disiplin cezaları ne zaman silinir?

Öğretmenler kurulu kararına bağlı olarak cezaları, mezun olacakları ders yılı sonunda öğrenci dosyalarından silinir ve sonuç yazılı olarak velilerine bildirilir.

Öğrenci kınama cezası ne zaman silinir?

Kınama cezası sicile geçer mi?

Memurun, bu süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar sicil dosyasına işlenir.Beş yıl içinde TBMM tarafından affa uğramayan disiplin cezaları bu madde uyarınca sicilden silinme olanağını taşır.

Disiplin ceza durumunu gösteren belge nereden alınır?

Bunların en kolayı e-okul üzerindendir. Diğeri de okul yönetiminden imzalı belge almaktır. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu şekilde alabilirler. Üniversite öğrencileri ise öğrenci işlerine başvurarak bu belgeye sahip olabilirler.

Aile gelir durumu belgesi nereden alınır?

Aile gelir belgesi formu için çalıştığınız iş yerlerinden talep edebilirsiniz. Eğer sosyal yardım başvurusunda bulunacaksanız sosyal yardım başvurusunda bulunacağınız Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na başvuruda bulunabilirsiniz.

Sınavda kopya çekmek disiplin suçu mudur?

13.01.1985 tarihli 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği m. 9/m’ye göre, sınavlarda kopya yapmak veya yaptırmak veya bunlara teşebbüs etmek eylemleri yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin …

Sınavda kopya çekilirse ne olur?

Sınavda kopya çektiği tespit edilen adayın sınavı, Yönetim Kurulu kararıyla iptal edilecek. Bu aday, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle Başkanlık tarafından yapılan hiçbir sınava aday olarak başvuramayacak ve giremeyecek.