Hangi durumlarda çalışanlar çalışmaktan kaçınarak gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir?

Çalışanlar, iki şekilde çalışmaktan kaçınma haklarını kullanabilirler: İlki, işyerinde yakın ve ciddi bir tehlikenin varlığı halinde Kurul veya işverene başvurarak durum tespiti ve tedbir alınması talep edildikten sonra talebin kabulü halinde çalışmaktan kaçınma hakkıdır.

Çalışanının çalışmaktan kaçınma hakkını kullanması için ilk önce nereye başvuru yapmalıdır?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “Çalışmaktan kaçınma hakkı” başlıklı 13. maddesinde, “Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini …

Çalışan ne zaman çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m.13/2’e göre, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli ted- birler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir.

Çalışan ciddi ve yakın tehlikede hangi hakları kullanır?

Çalışana veya işyerine zarar yada hasar verecek ciddi ve yakın tehlike önlenemez durumda ise, işçi yada işçiler tehlikeli bölgeyi veya işyerini derhal terk ederek belirlenen güvenli yere gidip çalışmaktan kaçınma haklarını kullanabileceklerdir.

Çalışmaktan kaçınma hakkı kime verilir?

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13. Maddesinde, çalışanların çalışmaktan kaçınma hakkı : “ Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir.

Çalışmaktan Kaçinma hakkı nasıl kullanilir?

Yasada, “Çalışmaktan Kaçınma Hakkı”, “Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir.

Işten kaçınma hakkı nedir?

Çalışmaktan kaçınma hakkı iş sağlığı ve güvenliği konusunda işçiye / çalışana verilmiş bir haktır. Çalışanın başvurusu üzerine iş sağlığı ve güvenliği kurulunun veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir.

6331 sayılı Kanun kapsamında personel çalışmaktan kaçınma hakkını hangi durumlarda kullanabilir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’unun 13’üncü maddesine göre çalı- şanlar “ciddi ve yakın” tehlikelerle karşı karşıya kaldığında gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir ve talebi haklı bulunması halinde tedbirler alınana kadar çalışmaktan kaçınabilir.

Çalışmaktan kaçınma hakkı nedir?