Hangi dersten muaf olduğumu nasıl anlarım?

Muaf olduğunuz dersleri AKSİS sisteminden görüntüleyebilirsiniz. Ortak zorunlu derslerden muaf olan öğrencilerin transkript belgelerinde ilgili dersler (M) harf notu olarak işlenir, öğrenciler transkript belgelerinden muaf derslerini görüntüleyebilmektedir.

Ders muafiyeti nasıl yapılır?

Ders muafiyet başvuruları Üniversiteye kesin kayıt yaptırdıkları ilk yarıyılın/yılın derslerinin başlamasını izleyen on beş iş günü içinde ilgili birime yapılır. Başvurular muafiyet başvurularının sona ermesini takiben beş iş günü içinde ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

AÖF muaf olduğun dersler kredi verir mi?

Muaf olunan dersin kredisi alınmaz. Bu derslerin kredisi seçmeli dersleri ile tamamlanabilir. Öğrenci isterse muaf olduğu dersi tekrar seçebilir. Başarır ise kredisini alır.

Muaf olunan ders ne demek?

Daha önce herhangi bir üniversitede yükseköğretim programlarında öğrenim görenler bu programlarda almış oldukları derslerden muafiyet almak için başvurabilirler. Kurs ve/veya sertifika programı niteliğindeki eğitim programlarından alınan dersler yükseköğretimde dikkate alınmaz.

Ders muafiyeti talebi ne demek?

Ikinci üniversite ders muafiyeti nasil yapılır?

Yurtdışındaki yükseköğretim programlarından mezun olan öğrenci, muafiyet talep edebilir. Bu öğrencinin muafiyet işlemleri, denklik belgesi ve Türkçe onaylı Not Durum Belgesi ile yapılır. Mezun öğrencilerin Not Durum Belgesi (Transkript) ile başvurması halinde sadece başarılı derslere muafiyet işlemi yapılacaktır.

AÖF hangi dersler muaf olur?

(Değişik: Senato-27/9/2017-9/5) Dikey Geçiş kapsamında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıt yaptıran öğrenciye, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I–II, Türk Dili I–II ve Yabancı Dil I–II derslerinden muafiyet tanınır.

AÖF Muaf olunan dersin kredisi alınır mi?

ORTAK DERS: Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için mutlaka alınması gereken derslere denir. Üç kez alınıp başarısız olunursa muaf olunur ( Dil ve anlatım dersleri başarmak zorunda olup, muafiyet dışıdır ). Muaf olunan dersin kredisi kazanılmış olmaz, muaf olunan ders istenirse tekrar alınabilir.