Hangi çıkış kodları işsizlik maaşı alabilir?

İşten Çıkış Kodları

Çıkış Kodu Açıklaması İşsizlik Maaşı
4 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
5 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
8 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
9 Malulen emeklilik nedeniyle

SGK çıkış kodu yanlışlığı nasıl düzeltilir?

İşçi işten ayrıldıktan sonra 11. Gün ve sonrası olduysa, artık işveren kafasına göre çıkış kodu değiştiremez. Yapılması gereken ise; İşveren, bir dilekçeyle SGK ‘ya müracaat etmeli ve dilekçeye ilgili belgeleri de eklemelidir. Bu belgeler kanıtlayıcı nitelikte belgeler olmalıdır.

SGK işten çıkış kodları diğer nedenler nedir?

SGK İşten Çıkış Kodu ve Açıklamaları Nelerdir?

İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI SGK İŞTEN AYRILIŞ NEDENLERİ
2 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
4 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi

İşten çıkış bildirgesi verilmezse ne olur?

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigortalılıkları hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren sona erer.

18 kodu ile işsizlik maaşı alınır mı?

16 – Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli durumunda işsizlik maaşı verilir. 17 – İşyerinin kapanması halinde işsizlik maaşı verilir. 18 – İşin sona ermesi halinde işsizlik maaşı verilir.

04 çıkış kodu nedir?

4 Numaralı Kod – Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Sebep Bildirilmeden Feshi; Belirsiz süreli iş sözleşmesi işveren tarafından feshediliyor ve haklı bir neden bildirilmiyorsa bu kod seçilecektir.

İşten çıkış kodu kaç gün içinde değiştirilebilir?

Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin fesih tarihinden itibaren 10 gün içerisinde SGK’ye verilmesi gerektiğinden, SGK’ye verilen sigortalı işten ayrılış bildirgesinde yanlış veya gerçeğe aykırı işten çıkış kodunun bildirilmiş olması halinde, işten çıkış tarihi üzerinden 10 gün geçmemişse, e-bildirge sitemi üzerinden …

Kod 29 memuriyete engel mi?

Kod 29 ile işten çıkarılmış olmak devlet memuru olarak atanmaya engel bir durum teşkil etmemektedir.

SGK 22 çıkış kodu nedir?

22- Diğer nedenler: İşçinin çıkış nedeni bu kod listesinde hiçbir kategoriye uymuyorsa, bu kod seçilmelidir. 24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih: İş sözleşmesi işçi tarafından sağlık nedeniyle (4857/24/I) sona erdiriliyorsa bu kod seçilecektir.

İşten çıkış kodları 16 ne demek?

16 Numaralı Kod – Sözleşme Sona Ermeden Sigortalının Aynı İşverene Ait Diğer İşyerine Nakli; Aynı gerçek veya tüzel kişi işverene ait birden fazla işyeri arasında işçinin nakledilmesi durumunda bu kod seçilecektir.

SGK çıkışı yapılmazsa ne olur?

Çalışanların işten çıkışı halinde SGK çıkışlarının yapılması için belirlenen yasal süre 10 gündür. 10 gün geçtikten sonra verilmesi halinde işverene asgari ücretin 1/10’i tutarında idari para cezası uygulanır.

Iş çıkışı yapılmazsa ne olur?

İşten ayrılış bildirgesinin zamanında verilmemesi durumunda, tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı için Asgari Ücretin 10’da 1’i tutarında idari para cezası uygulanacaktır.