Hamilelik nedeniyle işten ayrılan işsizlik maaşı alabilir mi?

Eğer işçi hamilelik nedeniyle işten kendi ayrıldıysa işsizlik maaşı alamaz. Çünkü hamilelik işçinin işten ayrılması için geçerli bir neden değildir. Hamilelik nedeniyle işten ayrılan işçi istifa etmiş sayılır.

Hangi çıkış kodunda işsizlik maaşı alınır?

Bildirgede Belirtilen İşten Çıkış Kodu İŞKUR Sistemindeki Karşılığı İşsizlik Ödeneği (Maaşı) Alıp Alamayacağı
03 İstifa Alamaz
04 4447/a Alır
05 4447/d Alır
08 Kapsam Dışı Fesih Alamaz

İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih nedir?

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı 4857 sayılı İş Kanunun 24.maddesi ile düzenlenmiştir. Anılan madde hükümleri, “sağlık sebepleri”, “Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” ve “ Zorlayıcı sebepler” başlığı altında sıralanmıştır.

Mail yazılı bildirim sayılır mi?

e-Posta ya da cep telefonu mesajı da elektronik ortamda yer alan birer yazılı belge niteliğindedir. Fesih bildiriminin yapıldığı e-Posta adresinin ya da telefon numarasının bildirimin muhatabı olması gereken işçiye ait olmadığının ortaya konulması halinde yapılan fesih işlemi geçersiz sayılacaktır.

Gebe olan bir çalışan işten çıkarılabilir mi?

Hamile işçi işten çıkarılabilir mi sorusuna gelinecek olursa, kanunda haklı nedenler arasında işçinin gebe kalması yer almaz. Dolayısıyla hamile işçinin işten çıkarılması haklı nedene dayandırılamaz. Geçerli neden açısından inceleyecek olursak, işçinin performans düşüklüğü bir geçerli fesih nedenidir.

Hamile bir kadın işten çıkarsa tazminat alır mı?

Yasal düzenleme açısından hamilelik veya doğum nedenine dayalı işten ayrılmalar istifa olarak değerlendirildiğinden, bu nedenlerle işten ayrılan işçi tazminat haklarından vazgeçmiş sayılmaktadır.” Yani hamilelik veya doğum nedeniyle istifa durumlarında kıdem tazminatı alınamıyor.

04 işten çıkış kodu nedir?

4 Numaralı Kod – Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Sebep Bildirilmeden Feshi; Belirsiz süreli iş sözleşmesi işveren tarafından feshediliyor ve haklı bir neden bildirilmiyorsa bu kod seçilecektir.

İşten çıkarılma sebebini nasıl öğrenebilirim?

İşten çıkış kodlarını öğrenme için öncelikle işverenin kodu Sosyal Güvenlik Kurumu sistemine girmiş olması gerekmektedir. İşten çıkış kodumu nasıl öğrenebilirim diye merak edenler, işveren sisteme kodu girmişse e-devlet sistemi üzerinden 4A, 4B ve 4C sayfalarından işten çıkış kodunu öğrenebilir.

23 işçi tarafından zorunlu nedenle fesih nelerdir?

23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih: İşyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa işçi iş akdini feshedebilmektedir (4857/24/III). Bu durumda çıkış kodu olarak bu kod seçilir. Bu durumda işçi işsizlik maaşı alabilecektir.

Mail yazışmaları delil olarak kullanılabilir mi?

Yargıtay, bir kararında, farklı kararlar olmakla birlikte “e-posta içeriği inkar edilmemişse” delil başlangıcı niteliğinde kabul edilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Mail delil olarak kullanılabilir mi?

Yani sadece yazılı olanlar değil, görüntü ve ses kayıtları da belge olarak kabul ediliyor. Artık Yargıtay ispat aracı olarak elektronik mektupları, e-mailleri de belge olarak kabul etmeye başladı.