Halk Sağlığı Hemşireliği nedir?

Evlerde, okullarda, ana ve çocuk sağlığı merkezlerinde bakım evlerinde danışmanlık ve sağlık hizmetleri yürüten kişidir.

Dünya’da ilk halk sağlığı hemşiresi kimdir?

İlk halk sağlığı hemşiresi ‘FATMA ACAR’dır. Türkiye’de ziyaretçi hemşire kavramı ilk kez 1943 yılında yayınlanmış olan Trahom Savaş Talimatnamesi’nde geniş şekilde yer almıştır.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği nedir?

Amerikan Hemşireler Birliğinin 2007 yılında yaptığı tanımlamaya göre; “Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşiresi; sanat olarak kendiliğin amaçlı kullanımı, bilim olarak Psikososyal ve nörobiyolojik kuramların, araştırma bulgularının ve hemşireliğin çeşitli rollerinin kullanımı ile hizmet veren ruh sağlığı profesyonelidir.”( …

Halk sağlığı hemşiresi görev ünvanı ilk defa hangi yasada yer almıştır?

“Halk Sağlığı Hemşiresi” görev ünvanı, ilk defa 1963 yılında yürürlüğe giren 224 sayılı yasaya dayalı “Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkında Yönerge” de yer almıştır.

Lina Rogers kimdir?

Lillian Wald (1867-1940): Halk sağlığı hemşireliği terimini ilk kez kullanan sosyal aktivist bir hemşiredir. Wald, New York Hastanesi’ndeki hemşirelik eğitimini 1891 yılında tamamlamış, 1891-1892 yıllarında New York Çocuk Sığınma Evi’nde evsizler ile ilgili çalışma- ları onun savunuculuk rolünü ortaya koymuştur.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşiresi ne yapar?

7.2.1. Hastaların en az kısıtlayıcı olan çevrede güvenli tedavi ve hizmet almalarına yardımcı olur. 7.2.2. Hastaların ruhsal ve fiziksel sağlığının değerlendirildiği, planlanan hemşirelik uygulamaları doğrultusunda hasta sorunlarının ele alındığı planlı ve düzenli görüşmeler yapar.

Ruh sağlığı hemşiresi ne yapar?

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hemşiresi 1) Birey ve aileye yardım için toplumsal destek sistemlerini örgütler. ve/veya çevresine zarar verme, kötüye kullanım, ihmal) ilişkin öykü alır, risk düzeyini değerlendirir. e) Gebelik ve doğum süreci ile ilgili gelişebilecek ruhsal durumlara yönelik annelere eğitim yapar.