Haftalık 45 saati doldurmayan işçi hafta tatili kesilir mi?

Öncelikle işçinin hafta tatiline hak kazanabilmesi bakımından haftalık yasal iş süresi olan 45 saati eksiksiz olarak tamamlaması, yani çalışmış olması gerekmektedir. Bu durumda 1 haftaya kadar olan rapor ve izinler de dahi işçinin hafta tatili kesilmeyecektir.

2 li vardiya sistemi nasıl olur?

İkili vardiya sistemi ile çalışan işyerlerinde işçiler, ara dinlenmeler de dahil olmak üzere 12 saat çalışmaktadır. Bu sistemde haftada bir gün tatil kullanılması halinde haftanın diğer altı gününde fazladan mesai yapılması söz konusudur. Bu tür sistemlerde işçinin çalışma süresi saatlerin toplamı olarak hesaplanır.

Gece vardiyasında tek kişi çalıştırılabilir mi?

Gece vardiyasında tek çalışılması konusunda bir yasak var mıdır? Mevzuatımızda işçilerin vardiyalarda tek başına çalışmasını açıkça yasaklayan bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bir işçi en fazla kaç saat mesai yapabilir?

4857 sayılı İş Kanunu bir işçinin günde en fazla 11 saat çalışabileceğini öngörür. Bu durumda, günlük olağan çalışma saati 7,5 olan bir işçi bir günde en fazla 3,5 saat fazla mesai yapabilir. Haftalık 45 saatlik azami süreyi doldurmamış olsa bile işçi günde 11 saatin üzerinde çalışma yapamaz.

Günde 15 saat çalışmak yasal mı?

İş Kanununun 63’üncü maddesi hükmüne göre, günlük çalışma süresi on bir saati aşamayacağından, 68’inci maddenin belirlediği yedi buçuk saati aşan çalışmalar yönünden en az bir saatlik ara dinlenmesi süresinin, günlük en çok on bir saate kadar olan çalışmalarla ilgili olduğu kabul edilmelidir.

İşçi hafta tatili ücretine ne kadar çalışmakla hak kazanır?

İşçinin hafta tatilinde ve Pazar mesaisinde yaptığı çalışmalar, fazla çalışmalar gibi yüzde 50 zamlı ödenmelidir. Ancak fazla çalışmadan farklı olarak, hafta tatilinde çalışan işçiye toplamda 2.5 günlük ücret ödenecektir.

İşçi Pazar günü çalışmak zorunda mı?

İşçi hafta tatilinde çalışmak zorunda değildir. Ancak işveren işçiden hafta tatili olan pazar gününde çalışmasını isterse, işçi hafta tatilinde çalışmayı kabul etmeme hakkına sahiptir. İşçi hafta tatilinde çalışmayı kabul eder ve çalışırsa işçiye ilave olarak 1,5 günlük ücret daha ödenmesi gerekir.

2 vardiya arası kaç saat olmalı?

4) Vardiya değişimlerinde işçinin en az 11 saat dinlendirilmesi zorunludur. Örneğin 16:00-24:00 vardiyasında çalıştırılan işçi, vardiya dönüşümünde 08:00-16:00 vardiyasına geçirilecekse, arada en az 11 saat dinlenme olması gerekir.

3 lü vardiya sistemi nasıl yapılır?

3 kişilik bir kadro yapısında her özel güvenlik görevlisi 2 gün gündüz vardiyasında, 2 gün gece vardiyasında çalışmasını tamamladıktan sonra 2 gün vardiya izni yani “Off” kullanır. Bu sistemde her bir özel güvenlik görevlisi ayda 20 gün olacak şekilde toplamda 240 saatlik çalışma yapar.

Kimler gece çalıştırılamaz?

Madde 5 — 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan gece dönemine denk düşen 20.00-06.00 saatleri arasındaki işçi postalarında, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin çalıştırılmaları yasaktır.

Güvenlik başka iş yapabilir mi?

Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. – Özel güvenlik personeli, kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz ve çalışmaya zorlanamazlar.