Hafta tatili izni nedir?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 46. Maddesine göre “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.

İşçinin hafta tatili kaç gün?

Fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, 2 hafta tatili arasında en fazla 6 gün olmasıdır. İşçilerin hafta tatilinde çalışmayı kabul ettiklerine dair onaylar gerek iş sözleşmeleriyle, gerekse diğer iç hukuk kaynakları ile zaman zaman işverenlerce alınmaktadır.

Haftalık izin nasil hak edilir?

Dolayısıyla yeni İş Kanununa göre; 1- İşçinin Cumartesi günü çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın, ücretli hafta tatiline hak kazanabilmesi için 45 saatlik normal haftalık çalışma süresini tamamlamış olması yeterli olup, dolayısıyla işçi hafta içi 5 günlük çalışması ile de ücretli hafta tatiline hak kazanabilir.

Işçi hafta tatili ücretine ne kadar çalışmakla hak kazanır?

İşçinin hafta tatilinde ve Pazar mesaisinde yaptığı çalışmalar, fazla çalışmalar gibi yüzde 50 zamlı ödenmelidir. Ancak fazla çalışmadan farklı olarak, hafta tatilinde çalışan işçiye toplamda 2.5 günlük ücret ödenecektir.

Işçi Pazar günü çalışmak zorunda mı?

İşçi hafta tatilinde çalışmak zorunda değildir. Ancak işveren işçiden hafta tatili olan pazar gününde çalışmasını isterse, işçi hafta tatilinde çalışmayı kabul etmeme hakkına sahiptir. İşçi hafta tatilinde çalışmayı kabul eder ve çalışırsa işçiye ilave olarak 1,5 günlük ücret daha ödenmesi gerekir.

Haftalık izin zorunlu mu?

İş Kanunu madde 46 uyarınca işçiye tanınan bu dinlenme hakkının kullandırılması zorunludur. Görüldüğü gibi anayasa ve İş Kanunu bahsedilen hükümleri uyarınca işçiler hafta tatillerinde çalıştırılamaz. Hafta tatilinin işçiye 24 saat kesintisiz olarak verilmesi gerekmektedir.

Haftalık izin nasıl hesaplanır?

Kanun kapsamında bir işçinin hafta tatili gününde kesintisiz olarak en az 24 saat dinlenme hakkı bulunmaktadır. Bu süreçte işçi çalışmamalıdır ve çalışmadığı halde o günün ücretini tam olarak almaktadır. Eğer ki işçi bu günlerde çalışır ise normal olarak aldığı ücretin 2,5 yevmiye üzerinden hesaplanması gerekmektedir.

Hafta sonları ücretsiz izinden sayılır mı?

Hukuk Dairesi’nin Cumartesi gününün yıllık izinden sayılması ile ilgili birbirinden farklı görüşleri değerlendirilerek bir ilke kararı verilmiş bu karara göre; “bireysel veya toplu iş sözleşmeleriyle Cumartesi ve Pazar günleri hafta tatili günü olarak belirlenmişse, İş Kanunu’nun 56/5 maddesi gereği her iki gün yıllık …

İşçi hafta sonu mesaisi nasıl hesaplanır?

İşçinin hafta tatilinde ve Pazar mesaisinde yaptığı çalışmalar, fazla çalışmalar gibi yüzde 50 zamlı ödenmelidir. Ancak fazla çalışmadan farklı olarak, hafta tatilinde çalışan işçiye toplamda 2.5 günlük ücret ödenecektir. Çünkü işçi hafta tatilinde çalışmadan 1 günlük ücret hak ediyor zaten.