Günlük olarak dosyalara takılan evraklar nereye kaydedilir?

Dosyaların en başında “dosya fihristi” bulundurulmalı ve günlük olarak dosyalara takılan evraklar mutlaka dosya fihristine kaydedilmelidir.

Coğrafi bölgeleri esas alan dosyalama sistemi nedir?

3.Coğrafi Dosyalama Sistemi: Bu sistemde kurumun çalışma ilgil alanına giren coğrafi bölgeleresas tutulur. Kurumun dosyaları kıtalara, ülkelere, illere, ilçelere, köy veya mahallere göre bölümlenir. Bazı kuruluşların işleri kıtalarla, dış ülkelerle, ilçe, köy veya mahallelerle ilgili olmayabilir.

Dosya fihrist formu nedir?

Belgelerin hangi dosyaya konulacağını gösteren yardımcı bir araçtır. Fihrist, kitapların içerisindeki bilgilerin başlıklandırıldığı “İçindekiler” kısmı ile aynı niteliktedir. mutlaka tercih edilmelidir. minimumda tutmak ve aynı nitelikteki belgeleri bir arada toplamaya çalışmaktır.

Bekleme dosyaları nedir?

Bekleme dosyaları: işlem yapılmak üzere gelen evrakların konulduğu dosyalardır.

Dosyalama sistemi türleri nelerdir?

Dosyalama sistemlerini alfabetik dosyalama sistemi, kronolojik dosyalama sistemi, bölgesel dosyalama sistemi, numaralı dosyalama sistemi, konu esaslarına göre dosyalama sistemi, karma dosyalama sistemi ve sanal dosyalama sistemi şeklinde yedi başlık altında ele almak mümkün.

Dosya tasnif sistemleri nelerdir?

Dosyalama ve Tasnif Sistemlerinde En Çok Uygulananlar

 • 1-Alfabetik Tasnif Sistemi.
 • 2-Kronolojik Tasnif Sistemi.
 • 3-Bölgesel Esasa Göre Tasnif Sistemi.
 • 4-Nümerik Tasnif Sistemi.
 • -Serial Nümerik Tasnif Sistemi.
 • -Desimal (Ondalık) Tasnif Sistemi.
 • 5-Konu Esasına Göre (Tek Konu- Tek Dosya) Tasnif Sistemi.

Tasnif işlemlerini oluşturan aşamalar nelerdir?

Aslî düzen kontrolü ve kaba tasnif.

 • Kopyaların ayrımı
 • Sıraya koyma.
 • Tarihleme.
 • Dosya ve kutu grubu hazırlama.
 • Etiketleme.
 • Damgalama.
 • Sayfa-Sıra numarası verme.