Gümrük Tarifeleri hangi esasa göre konulur?

GÜMRÜK TARİFELERİ

  • Gelir sağlamaya yönelik tarifeler genellikle halkın yaygın biçimde tükettiği mallar üzerine konulur.
  • Koruma amaçlı vergiler ise bir malın ithalinden o malın yüksek yurtiçi fiyatı ile ondan düşük dünya fiyatı arasındaki fark tutarında veya daha yüksek ölçüde konulur. İthalatı tamamen önler.

Türk gümrük tarife Cetveli kimin onayıyla yürürlüğe girer?

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin esasını “Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi” oluşturmaktadır. Kısaca Armonize Sistem Sözleşmesi denilen bu sistem Gümrük İşbirliği Konseyi (Dünya Gümrük Örgütü) tarafından hazırlanmış ve üye ülkelerce kabul edilerek uygulamaya geçilmiştir.

Ticarette tarife nedir?

Tarife ise; uluslararası ticarete konu olan bütün mallara uygulanan vergileri belirleyen listeleri de kapsayan geniş kapsamlı bir tanımdır. Gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanır.

Bir ürünün GTIP numarasını nasıl bulabilirim?

GTİP Kodu Nasıl Bulunur?

  1. Adım 1: TUİK’in sitesinden aradığımız bilgilere ulaşabiliriz.
  2. Adım 2: Ürününüzün ne olduğunu ‘Tanımlarda Ara’ kısmına Türkçe yazıp, Sınıflamalar sekmesinde güncel olan GTİP 2018’i seçiyoruz.
  3. Adım 3: Çıkan sonuçların içerisinde ürünümüz için en uygun tarifi, tanımlamayı içeren kodu buluyoruz.

Gümrük Tarifeleri kaça ayrılır?

Gümrük tarifeleri başlıca advalorem ve spesifik olmak üzere ikiye ayrılır. Ayrıca bunların birleşiminden oluşan karma vergiler de vardır. Advalorem vergiler ithal edilen malın değeri üzerinden yüzde olarak alınır. Spesifik vergiler ise ithal edilen malın fiziki birimleri başına sabit miktarlarda tahsil edilir.

Gümrük tarifeleri nedir?

Gümrük tarifesi, dış ekonomi politikasının en eski ve en çok kullanılan araçlarından biridir. Tanımda gümrük, belli bir malın gümrük sınırını geçişinde ödenen vergi ve harçlardır. Tarife ise, uluslararası ticarete konu olan bütün mallara uygulanan vergileri belirleyen listelerdir.

GTIP tespiti yapılmayan eşyalar için Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince verilen idari karara ne ad verilir?

Cevap: BTB, eşyanın Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı veya elektronik talebi üzerine Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerince verilen idari karardır.

Türk Gümrük Tarife Cetvelinde fasıla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dörtlü rakamlarla ifade edilen gruba ne ad verilir?

g) Tarife Pozisyonu: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde fasıla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dörtlü rakamlarla ifade edilen sayı gruplarını, ğ) Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini, ifade eder.

Optimum tarife nedir?

Optimum tarife ise ticaret hacmindeki daralmanın olumsuz etkilerine karşılık, ticaret hadlerindeki iyileşmeden doğan net refah artışlarını maksimum yapan orandır. Tarife oranları aşırı düzeylere yükseltildiğinde, ticaret hacmi sıfıra düşer. Bu noktada ticaret kazançları da sıfıra eşit olur.

Gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ülkelerden ithal ettikleri sanayi mamülleri ne belli sınırlar içinde gümrük tarifesi ya da düşük oranda tarifeler uygulamalarını öngören sistem nedir?

1968 yılında toplanan II. UNCTAD Konferansı sonucunda, gelişmekte olan ülkelerin sanayi malları ihracatlarını arttırabilmek amacıyla, gelişmiş ülkelerin bu ülkelerden yaptıkları ithalatta belirli bir taviz marjı tanımalarını öngören bir sistem olan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nin (GTS) yürürlüğe konulması kararı …

GTIP gümrük tarife istatistik pozisyon numarası nedir neden kullanılmaktadır?

GTİP; Gümrük tarife istatistik pozisyonu için kullanılan kısaltmadır. 12 haneden oluşan GTİP, uluslararası ticarette ürünlerin tanımını ve ayrımını yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Dünyanın farklı yerlerinde üretilen ürünler için GTİP kullanılarak detaylı bilgiye kolayca ulaşılabilmektedir.

HC kod nedir?

Harmonize Sistem Normanklatür kısaca söylenişi ise HS code olarak adlandırılan bu numaralandırma 6 hanelidir. 6 haneli sayısal kod olarak kullanılan bu kod, Dünya Gümrük Örgütü’ne dayanarak Harmonize sistemini kullanmakta olan ülkeler tarafından kullanılmaktadır.