Göçmen kaçakçılığı katalog suç mu?

Yasa teklifine göre, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçları, CMK’da sayılan ‘katalog suçları’ kapsamına alınıyor. Göçmen kaçakçılığı yapanlar 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Göçmen kaçakçılığı hangi suça girer?

Göçmen kaçakçılığı suçu, özel kast ile işlenebilen bir suç tipidir. Nitekim, TCK 79. madde metni “doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla” ifadesiyle suçun özel kast ile işlenebileceğini açıkça belirtmiştir.

Göçmen kaçakçılığı cezası ne kadar?

Göçmen kaçakçılığı suçunun cezası 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adli para cezasıdır. Göçmen kaçakçılığı suçu yarım kalmış, sınır kapısına kadar ulaşmamışsa bile suç sayılacak ve bu cezalar uygulanacaktır.

Katalog suçlar hangi suçlardır?

Katalog suçlar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda bazı koruma tedbirlerinin uygulanabileceği sınırlı sayıdaki suç listelerine denir. Özellikle tutuklama nedenleri için katalog suçlar büyük önem taşır. CMK 100/3 düzenlemesinde listelenmiş olarak katalog suçlar yer alır.

Tck’da katalog suçlar nelerdir?

Kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması halinde ceza muhakemeleri kanununa göre aşağıda yer alan katalog suçlar tutuklama nedeni olarak kabul edilir.

 • İnsanlığa karşı işlenen suçlar ya da soykırım.
 • Kasten adam öldürme suçu.
 • Silahla kasten yaralama.
 • İşkence.
 • Cinsel saldırı
 • Çocuğa cinsel istismar.

Insan ticareti uluslararası suç mudur?

İnsan ticareti, uluslararası bir suç tipi olarak kabul edilir. Ancak, suçun ülke içinde de işlenmesi mümkündür.

Katalog suç mu?

Özellikle tutukluluk için karine teşkil eden bu suçlar uygulamada sıklıkla tutuklama gerekçesi olarak gösterilmektedir. Katalog suçlar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda bazı koruma tedbirlerinin uygulanabileceği sınırlı sayıdaki suç listelerine denir.

CMK 135 katalog suçlar nelerdir?

Bu suçlar,

 • Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile organ veya doku ticareti.
 • Kasten öldürme.
 • İşkence.
 • Cinsel saldırı
 • Çocukların cinsel istismarı
 • Nitelikli hırsızlık ve yağma ile nitelikli dolandırıcılık.
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti.
 • Parada sahtecilik.

Katalog suçlar nelerdir?

Katalog suçlar hangileri?

 • Kasten Öldürme.
 • İntihara Yönlendirme.
 • Göçmen Kaçakçılığı
 • İnsanlığa Karşı Suçlar ve Örgütlü İşlenmesi.
 • Çocukların Cinsel İstismarı
 • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma.
 • Düşmanla İşbirliği Yapmak.
 • Devlet Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suçları İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma.