Geriye dönük kısa çalışma başvurusu yapılabilir mi?

Mart ayında kısa çalışmada iken bu ay normal çalışmaya geçirilmiş işçiler için geriye dönük uygulama söz konusu olmayacak. İşveren, kararın yayımlandığı tarihe kadar çalıştırdığı işçinin ücretini kendisi ödeyecek.

Kçö kaç ay yararlanılır?

İşyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya durdurulması hallerinde, üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

SGK iptal ne demek?

Hizmet dökümünde, herhangi bir aya ilişkin olarak sadece Asıl ve İptal ibareleri yer alıyor, Ek ibaresi yer almıyorsa bu durumda o aya ait olarak işçi adına SGK’ya yapılan gün ve kazanç bildirimi tamamen iptal edilmiş, yani o aya ait sigortalı hizmeti silinmiş demektir.

Kısa çalışma ödeneği için kaç gün sigortalı olmak gerekir?

Çalışanın, kısa çalışma ödeneğine başvuru yapılabilmesi için işverenin İŞKUR kaydı olmalıdır. Çalışan iş yerinde fiilen çalışmaya devam etmeli ve SGK gün şartlarını taşımalıdır. Çalışanın son 3 yıl içinde 450 gün primi olmalı ve son 60 gün kesintisiz prim ödemesi yapılmış olmalıdır.

Kçö tekrar başvuru gerekiyor mu?

Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları en son 31 Ocak 2021 tarihinde yapılabilmişti. Bu tarihten sonra herhangi bir yeni başvuru söz konusu değil. Bu uzatmadan da sadece önceden başvuru yapmış olanlar faydalanabilecek, yeni bir başvuru kabul edilmeyecek.

Kısa çalışma ödeneği kaç ay alınır?

Bu uygulamadan kaç ay yararlanabilirim? Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma yapılan süre kadardır.

Kısa çalışma ödeneği en fazla kaç ay ödenir?

Kısa çalışma ödeneği en fazla 3 ay alınabilmektedir. Kısa çalışma ödeneği alan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve İŞKUR tarafından ödenir.