Genel üretim maliyetleri nelerdir?

Üretim maliyeti, bir ürünün hazırlanması sürecinde tüketilen tüm kaynakların maliyetinin toplamıdır. Üretim maliyeti; direkt malzeme maliyeti, direkt işçilik maliyeti ve üretim giderleri olmak üzere üç kategoriye ayrılır: Direk Malzeme Maliyeti: Bitmiş ürünün bir parçası haline gelen hammaddedir.

Bir firmanın sabit maliyetleri nelerdir?

İşletmelerin yaptığı her türlü faaliyetten bağımsız olarak düzenli biçimde gerçekleştirilen harcamalara sabit maliyet denir. Yani üretim ya da satış ile beraber hizmet üzerinden meydana gelen maliyetlerin dışında, bunlardan bağımsız biçimdeki maliyetlerdir.

Endirekt maliyetler nelerdir?

Genel üretim maliyetleri endirekt maliyetlerdir. Örnek olarak endirekt malzeme, endirekt işçilik, elektrik, su, doğalgaz, vergiler ve amortismanlar verilebilir. Bazı kaynaklarda genel üretim maliyetlerinin direkt işçilik ile birleştirilmiş haline dönüştürme maliyeti denmektedir.

Üretime hazırlık maliyeti nedir?

Üretim için hazırlık maliyeti, üretim sürecinin, üretime girecek stok kalemi için değiştirilmesinin maliyetidir veya bir partinin üretimine başlamak için harcanan maliyettir.

Mamülün maliyetleri nelerdir?

Mamul Maliyeti: Bir imalat işletmesinde üretim faaliyeti ile ilgili tüm maliyetler bu mamul maliyeti olarak sınıflandırılmaktadır. Herhangi bir mamulün maliyeti, direkt ilk madde ve malzeme (hammadde) maliyeti, direkt işçilik maliyeti ve genel üretim maliyeti olmak üzere üç ana maliyetten oluşmaktadır.

Maliyet objesi ne demek?

Maliyet Objesi (nesnesi): Kendisi için ayrı bir maliyet hesaplanması istenen her şeye maliyet objesi denir. Maliyet objesi bir ürün, hizmet, proje, müşteri, bölüm, üretim hattı vb. olabilir.

Sabit maliyetler nelerdir iktisat?

Sabit Maliyetler: Üretim düzeyine bağlı olmayan, üretim gerçekleşmese bile firmanın katlanmak zorunda kaldığı maliyettir. Örneğin, elektrik, kira, vergi, faiz, sigorta masrafları gibi. Toplam sabit maliyetin üretim miktarına bölünmesiyle bulunan maliyete ise ortalama sabit maliyet denilmektedir.

Firmanın hiç üretiminin olmadan da katlandığı maliyete ne denir?

Üretim miktarından bağımsız olarak katlanılan maliyetlerdir. Bazı maliyetler ise üretim miktarındaki değişimlerden etkilenmemektedir, yani üretim miktarından bağımsızdır. Firma hiç üretim yapmasa da bu maliyetlere katlanmak durumundadır.

Endirekt giderler hangisi aracılığı ile dağıtılır?

Mevcut gider yerleri için endirekt nitelikteki giderlerin bu gider yerlerine dağıtımında, dağıtım anahtarlarından yararlanılır.

Endirekt işçilikler nelerdir?

Üretilen mamulle ilişkisine göre işçilikler ikiye ayrılır. Direkt işçilik: Mamulün üretilmesinde doğrudan çalışan işçilere ödenen ücretlerdir. Endirekt işçilik: Direkt işçilik dışında kalan tüm işçilik unsurları endirekt işçilik kapsamındadır.

Hazırlık maliyeti nedir?

Üretim için hazırlık maliyeti, üretim sürecinin, üretime girecek stok kalemi için değiştirilmesinin maliyetidir veya bir partinin üretimine başlamak için harcanan maliyettir. Burada, üretim planlama, çizelgeleme için katlanılan maliyetler de hazırlık maliyetinin içinde düşünülmelidir.

Toplam stok maliyeti nedir?

Toplam stok maliyetini minimum seviyede tutan sipariş miktarını belirlemek için kullanılan stok yönetim modelidir. Bir işletmenin hangi miktarda mal siparişi vermesi gerektiği önemli bir sorudur. Toplam stok maliyeti bulundurma maliyeti ile sipariş verme maliyetinin toplamına eşittir.