Genel gelişimsel gecikme nedir?

Çocuğun bir veya birden fazla gelişim alanında akranlarından geride olması gelişimsel gecikme olarak tanımlanabilir. Gelişimin erken dönemlerinde biyolojik faktörler daha çok rol oynarken sonraki dönemlerde çevresel faktörler de önem kazanmaktadır.

Gelişim geriliği tanısı nasıl konur?

GELİŞİM GERİLİĞİNİN TEŞHİSİ Düzenli yapılan boy-kilo izlemi sonucunda oluşturulan grafikte, çocuğun boyu persentil eğrisinin altında çıkarsa gelişim geriliğinden şüphe edilir ve diğer incelemelere gidilir. Aileler genellikle çocuklarının boyunun uzamadığını kıyafetlerden anlarlar.

Gelişim geriliği toplumda yüzde kaç oranında görülmektedir?

Fakat hem dil hem yürüme hem de yutkunmada sorunları gibi birden fazla alanda gecikme olan olan bir çocukta global (küresel-yaygın) gelişme geriliği tanımı kullanılır. Gelişim geriliği %10-15 civarında görülürken yaygın gelişim geriliği %1-3 arasına saptanmaktadır.

Dil Bilişsel gelişim Geriliği Nedir?

-Bilişsel Gelişim Geriliği; Zihinsel (mental) alanda ya da bilişsel alanda gerilik olarak tanımlanabilir. Zihinsel alanda gerilik , kavramların gelişememesi neden sonuç ilişkisi kuramama , problem çözme becerilerinin gelişmemesi olarak tanımlanabilir.

Bebeklerde gelişim geriliği nasıl anlaşılır?

En önemli belirti büyüme hızının yavaşlamasıdır Büyüme hormonu eksik olan çocuklar genellikle yaşından daha genç görülür. Yüz görünümü bebeksidir. Bu nedenle aileler çocuğun çok zeki olduğunu düşünebilir. Aslında zekası yaşına uygun, ama görüntüsüne göre öndedir.

Boy geriliği neden olur?

Gelişim geriliği ve boy kısalığı yapan en önemli neden, büyüme hormonunun az salgılanması ya da hiç salgılanmamasıdır. Çocuk bir yıl içinde 5 santimden az uzuyorsa, büyüme hormonu eksikliği araştırılır. Çocuğun yaşıtları ile arasındaki boy farkı her geçen yıl daha da artar.

Gelişim geriligi çocuklarda neden olur?

Gelişim geriliği, çocuğun gelişim basamaklarına göre, beklenilen gelişimi zamanında tamamlayamaması ya da geç tamamlaması şeklinde açıklanabilir. Çocuklarda gelişim geriliği sadece fiziksel gelişim geriliği değil aynı zamanda zihinsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişim gerilikleri de akla gelmelidir.