Geliri gerçek usulde tespit edilen mükellefler gelir vergisi beyannamesini hangi ayda verirler?

Ankara. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler, 1 Şubat-1 Mart döneminde yıllık gelir vergisi beyannamelerini verecek. Söz konusu mükellefler, beyannamelerini Defter-Beyan Sistemi üzerinden oluşturabilecek.

Basit usulde vergi beyannamesi ne zaman verilir?

Gelir Vergisi Kanunu kapsamında geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olan mükelleflerin; 2020 yılı kazançlarına ilişkin yıllık beyannameleri 2021 yılı Şubat ayının başından 01.03

2021 2 dönem geçici vergi beyannamesi ne zaman verilir?

Buna göre, Ocak-Haziran 2021 dönemine (2021/II. geçici vergi dönemine) ait geçici vergi beyannamesi 1-17 Ağustos 2021 tarihleri arasında verilecek ve tahakkuk eden vergi 17 Ağustos 2021 Salı günü akşamına kadar ödenecektir.

Vergi beyannamesi ne zaman verilir?

Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın birinci gününden 25. günü akşamına kadar verilir. Beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir. Tarhiyatın muhatabının Türkiye’yi terk etmesi halinde ise ülkeyi terk etmesinden önceki 15 gün içinde verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.

Gerçek usulde vergi mükellefi ne demek?

Eğer bir insan esnaf ise, ticaretle uğraşıyorsa ve kendisine ait iş yeri için vergi ödüyorsa, vergi mükellefidir. Vergi mükellefi, vergilendirmede kişi unsurudur. Vergi Usul Kanunu’nun 8. maddesindeki bilgiye göre üzerine vergi borcu yüklenen gerçek ve tüzel kişiler, vergi mükellefi olan kişiler olarak kabul edilir.

Gayrimenkul sermaye iratları istisnası hangi kiralamalarda uygulanır?

İstisna uygulaması sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için söz konusudur. Örneğin, konut ve işyeri kira gelirinin birlikte elde edilip beyan edilmesi halinde, istisna sadece konut kira gelirine uygulanır.

Basit usulde KDV beyannamesi verilir mi?

Basit usule tabi mükelleflerin teslim ve hizmetleri KDV’den istisnadır. KDV Beyannamesi verilmez. Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz. Alınan ve verilen belgelerin kayıtları mükelleflerin bağlı oldukları meslek odalarındaki bürolarda tutulmaktadır.

2020 Kurumlar beyannamesi ne zaman verilir?

Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi 01 Nisan 2020 tarihi itibariyle artık nihai olarak verilebilir hale geldi ve İdare tarafından bir uzatma gelmediği takdirde 30 Nisan 2021 günü akşamına kadar beyan edilme ve ödenme zorunluluğu taşıyor.