Gelir tablosunda faaliyet giderleri grubunda yer alan hesaplar nelerdir?

İşletmenin esas faaliyeti ile ilgili bulunan ve üretim maliyetlerine yüklenmeyen araştırma ve geliştirme giderleri; pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ve genel yönetim giderlerinden oluşan hesap grubudur.

Gelir tablosunda yer alan hesaplar nelerdir?

GELİR TABLOSU HESAPLARI

 • 60 BRÜT SATIŞLAR.
 • 61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
 • 62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
 • 63 FAALİYET GİDERLERİ (-)
 • 64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR.
 • 65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
 • 66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
 • 67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR.

780 finansman giderleri nelerdir?

Bilindiği üzere, 780 no.lu Finansman Gideri Hesabı, işletme faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi amacıyla borçlanılan tutarlarla ilgili faiz, kur farkları, komisyon vb. giderlerin izlendiği hesaptır.

Gelir tablosu kar kalemleri nelerdir?

Gelir tablosu kalemleri nelerdir?

 • Brüt satış karı
 • Faaliyet karı
 • Net kar ya da zarar.

760 hesaba hangi giderler yazılır?

760 kodlu hesap, Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri hesabı olarak adlandırılır. İşletmenin sahip olduğu mamulün stoklara girmesi ve hizmetin tamamlanmasından mal veya hizmetin alıcıya teslimine kadar olan süreçte yapılan tüm giderler, bu hesaba borç olarak kaydedilir.

Gider Analizi aylık faaliyet giderleri nedir?

Faaliyet giderleri, işletmenin esas faaliyetiyle ilgili bulunan ve üretim maliyetlerine yüklenmeyen, araştırma ve geliştirme giderleri (Ar-Ge); pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ve genel yönetim giderlerinden oluşan giderlerdir (Sevilengül, 2009:689).

Gelir tablosu türleri nelerdir?

Gelir tablosu türleri nelerdir? Hesap tipi gelir tablosu ve rapor tipi gelir tablosu olmak üzere iki tür gelir tablosu vardır.

Gelir tablosunda net satışlar nasıl bulunur?

O halde, bir şirketin brüt satışlar ile net satışlar arasındaki farkı anlaması çok önemlidir.

 1. Brüt satışlar, satılan ürün ve / veya hizmetlerin toplam tutarıdır.
 2. Nasıl Hesaplanır?
 3. Net Satışlar = Brüt Satışlar – (Ürün İadeleri + Hasarlı veya Eksik Mallar + İndirimler)

653 komisyon giderleri Nelerdir?

Komisyon Giderleri Hesabı (-) İşletmenin diğer olağan faaliyetleriyle ilgili olarak acenta, temsilci ve benzeri işletmelere ödediği komisyon giderlerinin izlendiği hesaptır.

Finansman giderler nedir?

Finans giderleri çeşitli kalemlerden oluşur. İşletmenin yatırım için yaptığı orta ve uzun vadeli harcamalar, faiz giderleri, işçi ücretleri, emtia giderleri, kur farkı ödemeleri, komisyon ve borçlara yönelik giderlerin tamamı finans giderler tablosunda yer alması gereken harcamaları kapsar.

Bilanço kalemleri nelerdir?

1.Bilanço Kalemleri.

 • A- BİLANÇO Hesapları,
 • B- GELİR TABLOSU Hesapları,
 • C- MALİYET Hesapları’dır.
 • 1- DÖNEN VARLIKLAR.
 • 2- DURAN VARLIKLAR.
 • 3- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR.
 • 4- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR.
 • Gelir tablosunun diğer adı nedir?

  Temel finansal tablolardan ikincisi “Gelir Tablosu”dur. “Gelir ve Gider Tablosu” veya “Kar ve Zarar Tablosu” da denir. Gelir Tablosu: Bir işletmenin belli bir dönemine ait faaliyet sonuçlarını (kar/zararını) gösteren tablodur.