Geçici vergi beyannamesi ne zaman verilir 2021?

17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak- Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Katma Değer Vergisi mükellefin ülkeyi terk etmesi halinde beyanname ne zaman verilmelidir?

Tebliğde yer alan hükme göre, memleketi terke niyetlenen mükellef son KDV beyannamesini, terk tarihinden önceki 15 gün içinde verecektir. KDV Kanunu’nda memleketin terki halinde KDV beyannamesinin hangi süre içinde verileceğine dair hüküm yoktur.

Vergilendirme dönemi ne zaman biter?

her takvim ayı için, bu ayı izleyen 20 gün içinde KDV beyannamesi vermek ve varsa KDV yi aynı ayın 26 ncı günü akşamına kadar ödemek zorundadırlar.

1 dönem geçici vergi beyannamesi ne zaman verilir?

Beyan ve Ödeme Süreleri

Beyanname adı Beyanname verme zamanı* Ödeme zamanı
Geçici vergi 1. dönem 17 Mayıs 17 Mayıs
Geçici vergi 2. dönem 17 Ağustos 17 Ağustos
Geçici vergi 3. dönem 17 Kasım 17 Kasım
Geçici vergi 4. dönem 17 Şubat 17 Şubat

2021 Kurumlar beyannamesi ne zaman verilir?

2020 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi 1-30 Nisan 2021 tarihleri arasında www.gib.gov.tr aracılığı ile https://ebeyanname.gib.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda verilecektir.

Bir takvim yılı içerisinde kaç geçici vergilendirme dönemi bulunmaktadır?

8. Geçici vergi, ilgili hesap döneminin üçer aylık dönemleri itibariyle beyan edilecektir. Buna göre, bir hesap dönemi ile ilgili olarak 4 ayrı geçici vergi dönemi söz konusudur.

2021 gelir vergisi 2 taksit ödemesi ne zaman?

2020 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin olarak Mart ayında beyan edilmiş ve 1. taksiti ödenmiş olan Yıllık Gelir Vergisinin 2. taksit ödemesi 01.07