Geçici gelir vergisi nasıl hesaplanır?

Geçici Vergi hesaplaması ise şu şekilde gerçekleştirilir; mükellefler için geçici vergi verilmesi gereken dönemin 3 er aylık kazançlarına bakılır, gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde uygulanan yüzde 15’lik oran uygulanarak hesaplanır.

Geçici gelir vergisi yüzde kaç?

Öte yandan, geçici vergi oranı, hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan mükelleflerde 1 Ocak 2021’den itibaren başlayan 2021 hesap döneminin ikinci geçici vergi döneminden itibaren yüzde 25, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş mükelleflerde ise 1 Ocak 2021’den itibaren başlayan hesap dönemlerine ilişkin 1 …

Kimler geçici vergi ödemekle yükümlüdür?

Kimler Geçici Vergi Öder? Basit usulde vergilendirilenler hariç ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleri geçici vergi ödemek zorundadırlar.

Ödenmeyen geçici vergi mahsup edilir mi?

Mahsup işleminin yapılabilmesi için, tahakkuk ettirilmiş geçici verginin ödenmiş olması gerekmektedir. Geçici vergi dönemleri itibariyle tahakkuk ettirilmiş, ancak ödenmemiş bulunan geçici verginin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmesi mümkün değildir.

Geçici vergi ve Kurumlar Vergisi Nedir?

Geçici vergi, gerçek usulde vergilendirilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme döneminin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanarak ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır.

Geçici oranı nedir?

Gelir Vergisi mükellefleri için Geçici Vergi oranı %15, Kurumlar Vergisi mükellefleri için ise %20’dir.

Kurum geçici vergi ödenmezse ne olur?

Tahakkuk eden ancak ödenmeyen geçici vergi için ne yapılır? Üçer aylık kazançlar üzerinden tahakkuk ettirilmiş, ancak ödenmemesi nedeniyle yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup imkanı bulunmayan geçici vergi tutarları terkin edilir.

Geçici vergiden neler mahsup edilir?

Üçer aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilerek tahsil işlemi gerçekleştirilen geçici vergi, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir. Mahsup edilemeyen tutar ise mü kellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilir.