Gece vardiyasında kimler çalışamaz?

Gece vardiyasında çalıştırılamayacak sigortalılar şunlardır;

  • Sanayiye ait işlerde 18 yaşını tamamlamamış çocuk işçiler ve genç işçiler,
  • Kadın işçilerin gece vardiyasında çalıştırılıp çalıştırılamayacağı konusunda Sağlık Bakanlığı’nın görüşü gerekir.

Gece vardiyası kaç saat olmalı?

İşçinin çalıştığı sürenin yarısından fazlası, saat 20.00’de başlayıp 06.00’da biten zaman dilimine denk geliyorsa buna ‘gece çalışması’ adı verilir. Mevzuata göre işçilerin gece 7.5 saatten fazla çalıştırılmaları yasaktır.

Hamile bayan gece vardiyasında çalışır mı?

Gebelik ve analık durumunda çalıştırılma yasağı MADDE 9 – Kadın çalışanlar, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak üzere kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bir yıl süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar.

İşçi gece çalışma ücreti nasıl hesaplanır?

İşçinin çalışması haftalık 45 saati aştığında her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. İş Kanunun 41. maddesinde işçilere yaptırılan gece çalışmasının 7,5 saatten fazla olamayacağı belirtilmiştir.

Gece vardiyası ne demek?

4857 Sayılı iş Kanunu’nun 69. maddesine göre gece vardiyasının tanımı en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla 11 saat süren dönem olarak geçmektedir.

Gece çalışmasında azami süre ne kadardır?

Gece vardiyasının çalışma süresi en çok ne kadardır? 4857 Sayılı iş Kanunu’nun 69. maddesine göre çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla 11 saat süren dönemdir. İşçilerin gece çalışmaları 7.5 saati geçemez.

Kadınlar gece vardiyasında çalışabilir mi?

Kadın işçilerin gece çalışmaları ise günlük 7,5 saati aşmayacak şekilde düzenlenmelidir. Kadınlar gece vardiyasında 7,5 saatten fazla çalıştırılamazlar. 18 yaşını doldurmamış genç ve çocuk kadın işçilere ise sanayiye ait işlerde gece çalışması yaptırılamaz.

Gece çalışması nasıl hesaplanir?

Gece Çalışması, 20:00/06:00 arasında olan çalışmalara denir. Bu saatlerde çalışan işçilere toplu iş sözleşmesinde %10,%15,%35 şeklinde zamlı alır maddesi varsa uygulanır.