Gayrimenkul ne anlama gelmektedir?

Arapça kökenli bir kelime olan gayrimenkul ‘taşınması mümkün olmayan’ anlamına gelir. Gayrimenkulün ‘taşınmaz’ olarak kullanımı da yaygındır. Ekonomik değeri bulunan ve nakde çevrilebilen mallar menkul ve gayrimenkul mallar olarak ayrıma tabi tutulur.

Gayrimenkul neleri kapsar?

Gayrimenkul mallar Bir diğer ifade ile, gayrimenkul değerini ve niteliğini yitirmeksizin bir yerden başka bir yere götürülemeyen mallara deniyor. Örneğin ev, arsa, arazi, dükkan gibi mallar, “gayrimenkul mallar” kapsamına giriyor. Gayrimenkul mallar kapsamında hukuksal olarak bir istisna söz konusu oluyor.

Medeni Kanuna göre gayrimenkul nedir?

Medeni Kanun’nun 704. maddesine göre gayrimenkul mülkiyetinin konusunu şunlar oluşturmaktadır: 1. Arazi, 2, Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, 3. Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler… 1-Arazi MK’nin 704. maddesi araziyi gayrimenkul olarak saymıştır.

Gayrimenkul eş anlamlısı nedir?

Emlak ve taşınmaz sözlük anlamı olarak aynı anlamda kullanılmaktadır. …

Taşınmaz mallar nelerdir?

Özüne zarar vermeksizin, bir yerden bir yere götürülmesi mümkün olmayan, bir değere sahip eşyaya, taşınmaz mal ya da gayrimenkul adı verilir. Taşınmaz bir mal üzerinden ayni hakka sahip olabilmek için taşınmazın tapu siciline tescil edilmesi gerekir.

Mecra hakkı ne demek?

Başkasının taşınmazından mecra geçirilmesine imkan veren bu maddenin öngördüğü hak, sahibine, o taşınmazdan yararlanma yetkisi sağlaması ve böylece malikin yararlanma yetkisini mecra geçiren kişi lehine sınırlaması bakımından irtifak hakla(rı) arasında yer almaktadır.

Bir taşınmazın malikinin yalnız o taşınmazla sorumlu olmak üzere bir başka kişiye bir şey verme veya birşey yapma zorunluluğu altına girmesine ne ad verilir?

Gayrimenkul mükellefiyeti, bir gayrimenkul malikinin; mülkü dolayısiyle, o gayrimenkul karşılık olmak üzere, diğer bir kimse lehine bir şey yapmağa veya vermeğe mecbur tutulmasıdır. Bu mükellefiyet, diğer bir gayrimenkule malik olan kimse lehine de, mülkiyeti dolayısiyle tesis olunabilir.