Gayrimenkul değerleme sürecinin aşamaları nelerdir?

Değerleme sürecinin aşamaları aşağıda açıklanan aşamalardan oluşmaktadır.

 • a) İşin Tanımlanması Gayrimenkul değerleme sürecinin ilk aşamasında işin tanımı yapılmaktadır.
 • b) Ön İnceleme ve Veri Analizinin Yapılması
 • c) Değerleme Alternatiflerinin Analizi ve Sonuca Ulaşılması
 • d) Değerleme Raporunun Yazılması

Gayrimenkul değerlemesinde gayrimenkule ait hangi özellikler dikkate alınmaktadır?

Gayrimenkulün konumu, tapu kayıt bilgileri, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, projesi ve benzeri gibi dokumanlar bu kısımda yer almalıdır. Ayrıca imar bilgisi, emsal araştırmaları, taşınmazın takyidat bilgisi ve gayrimenkule ait son 3 yıllık durum bilgisi de bu kısımda yer almalıdır.

Veri olması durumunda değeri belirlemek için en uygun gayrimenkul değerleme yöntemi nedir?

Emsal karşılaştırma yöntemi Genel olarak değerlemesi yapılan taşınmaz, mevcut piyasada gerçekleştirilen benzer nitelikteki gayrimenkullerin satışlarıyla kıyaslama yapılır. Bu yaklaşımda mevcut piyasada yeterli ve güvenilir veri bulunması durumunda her türdeki gayrimenkul için bu yöntem kullanılabilmektedir.

Gayrimenkul değerleme yöntemleri nelerdir?

Gayrimenkul Değerleme Yöntemleri

 • Emsal(Piyasa)Karşılaştırma Yöntemi.
 • Maliyet Yöntemi.
 • Gelir Yöntemi.
 • Karma Yöntem.

Gayrimenkul değerleme raporunda yer alan unsurlar nelerdir?

a)Değerleme konusu gayrimenkule ilişkin fotoğraf, grafik, tapu örneği ve benzeri bilgi ve belgeler, b)Değerlemeyi yapan değerleme uzman(lar)ının değerleme lisanslarının örnekleri, c)Değerleme konusu gayrimenkulün Şirket tarafından daha önceki tarihlerde de değerlemesi yapılmışsa, son üç değerlemeye ilişkin bilgiler.

Değerleme süreci nedir?

Değerleme hizmeti, gayrimenkulün değerinin saptanması için teknik açıdan yapılan incelemeler bütünüdür. Bu incelemeler sonucunda, gayrimenkulün, hak ve faydalarının belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdiri ifade edilir.

SPK raporu nedir?

Gayrimenkul değerleme raporu, gayrimenkul değerinin tespiti için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanı tarafından hazırlanmalı ve rapor taşınmaza ait, taşınmazın değerini etkileyen tüm faktörlerin analizini ve değerini içermelidir.

Gayrimenkul değerini belirlemede kullanılan yöntemler nelerdir?

Değerlemede Kullanılan Yöntemler

 • Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı Bu karşılaştırmalı yaklaşım benzer veya ikame mülklerin satışını ve ilgili piyasa verilerini dikkate alır ve karşılaştırmaya dayalı bir işlemle değer takdiri yapar.
 • Gelir İndirgeme Yaklaşımı
 • Maliyet Yaklaşımı

Değerlemede kullanılan yöntemler nelerdir?

Emsal(Piyasa)Karşılaştırma Yöntemi. Maliyet Yöntemi. Gelir Yöntemi. Karma Yöntem.