Fizyoterapistin mesleğini yürütürken uyması gereken etik kurallar nelerdir?

İlke #1: Fizyoterapistler, tüm bireylerin doğalarında var olan haysiyet ve haklarına saygı göstermelidir. (

 • İlke #2: Fizyoterapistler hastaların haklarını ve ihtiyaçlarını ele alırken güvenilir ve merhametli olacaklardır. (
 • İlke #3: Fizyoterapistler doğru mesleki kararlar alma bağlamında sorumluluk taşıyacaklardır. (
 • Türkiye’de fizyoterapistlerin görev yetki ve sorumlulukları nelerdir?

  Fizyoterapistlerin görev tanımı şu başlıklar altında toplanabilir;

  • Doktor ve hemşire gibi profesyonellerle birlikte çalışmak,
  • Fiziksel egzersiz seansları düzenlemek,
  • Egzersiz ve hareket hakkında hastalara eğitim ve tavsiye vermek,
  • Fiziksel sorunları olan yaşlılara yardımcı olmak,

  Fizyoterapist şube açabilir mi?

  Fizyoterapist yer açabilir mi? Fizyoterapistler, kendi başına sağlıklı yaşam merkezi ya da egzersiz danışma merkezi açabilmektedirler. Ayrıca Fizik Tedavi hekimiyle beraber Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dal Merkezi açabilirler. Bunun yanı sıra Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açabilirler.

  Fizyoterapist nedir TFD?

  Fizyoterapistler; bireyleri değerlendiren, fizyoterapi tanılamasını yapan, planlayan, uygulayan ve izleyen, mesleki otonomisi olan, kendi eylemlerinden sorumlu özerk sağlık profesyonelleridir.

  Fizyoterapistlik meslek yasasında hangi yılda ilk kez fizyoterapist tanımı yapıldı?

  Fizyoterapistlik mesleğinin kanun düzeyinde tanımı ilk kez 2011 yılında, yani mesleğin eğitimi başladıktan 50 yıl sonra yapıldı ama fizyoterapistlerin sorunları çözülmek bir yana daha da arttı. Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı Doç. Dr. Fzt.

  Etik prensip nedir?

  Etik, kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümüdür. Başka bir ifade ile etik, insanlara ”işlerin nasıl yapılması gerektiğini” belirlemede yardımcı olan kılavuz değerler, ilkeler ve standartlardır.

  Fizyoterapi Zafer Aksungur hangi hastanede?

  FZT Zafer Aksungur Fizyoform – Vital Fulya Plaza.

  Dünya Fizyoterapi Konfederasyonunun amaçları nelerdir?

  Fizyoterapi mesleğini ilerletmek ve küresel sağlığı geliştirmek için çalışmaktadır. WCPT; Fizyoterapide araştırma, eğitim ve uygulama standartlarını teşvik etmeyi, WCPT bölgeleri ve üye kuruluşları arasında bilgi alışverişini desteklemeyi, • Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmayı hedefler.

  Türkiye Fizyoterapistler Derneği hangi kuruluşa üyedir?

  2010 Türkiye Fizyoterapistler Derneği WCPT Vakfı kurucu üyesi oldu.