Fiziksel ihmal türleri nelerdir?

Fiziksel İhmal:

 • Çocuğun temel tıbbi ihtiyaçlarının karşılanmaması
 • Çocuğa düzenli ve besleyici öğünlerin verilmemesi.
 • Çocuğa temiz ve yeterli giysinin sağlanmaması
 • Çocuğun uzun süre yalnız bırakılması
 • Çocuğun gece geç saatlere kadar nerede olduğunun bilinmemesi ve umursanmaması

Aile içi cinsel istismarda risk faktörleri nelerdir?

Ensest ve Risk Faktörleri

 • Alkol veya madde bağımlığı olan baba.
 • Şüpheci veya bağnaz baba.
 • Otoriter baba.
 • Annenin olmayışı
 • Koruyucu güç olmayı beceremeyen anne.
 • Anne babanın cinsel yaşantıları ile ilgili sorunları
 • Kız çocukta baştan çıkarıcı tavırların varlığı
 • Ebeveynin yabancı kişilere karşı Paranoid ve düşmanca tutumu.

Fiziksel ihmal nedir?

Fiziksel ihmal: Çocuğun sağlıklı yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan temel beslenme, barınma, giyim gibi ihtiyaçlarının yetersiz karşılanması sonucu çocuğun zarar görmesi fiziksel ihmaldir.

Ihmalin duygusal göstergesi nedir?

Duygusal ihmal; çocuğun ihtiyaç duyduğu sevgi, ilgi, takdirin verilmemesi, isteklerinin reddedilmesi, başarılarının görmezden gelinmesi, çocuğun yok sayılması duygusal ihmal olarak nitelendirilmektedir.

Pasif ihmal nedir?

Çocuğa fiziksel ya da duygusal, bilinçli ve isteyerek zarar verildiği taktirde “aktif ihmal” (buluntu bebeklerde olduğu gibi); Bilgisizlik, olanaksızlık, umursamazlık gibi nedenlerle oluşursa “pasif ihmal” çocuk ihmalinden söz edilir.

İhmal ve istismarın risk faktörleri nelerdir?

Toplumla ilgili risk faktörleri:

 • Çocuğu koruyan yasaların yetersizliği.
 • Çocuğa verilen değerin düşük olması
 • Cinsel ayrımcılık ve toplumsal eşitsizlik.
 • Şiddetin kabul edilir olması, hoş görüyle karşılanması, organize şiddetin varlığı (savaş, terör, yüksek suç oranları)
 • Pedofili.
 • Kontrolsüz internet ve Kültürel normlar.

Ihmal ve istismarı nedir?

Çocuğun korkutulması, tehdit edilmesi, aşağılanması, reddedilmesi, sevilmemesi, küçük yaşta çalıştırılmaya başlanması, gösterilen sevgi ve ilginin tutarsızlığı, ihtiyacı olan duygusal ilgi ve yakınlığın gösterilmemesi duygusal istismar ve ihmal olarak tanımlanmaktadır.

Ihmal ve istismarın toplumsal risk faktörleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

Toplumla ilgili risk faktörleri: Çocuğa verilen değerin düşük olması Cinsel ayrımcılık ve toplumsal eşitsizlik. Şiddetin kabul edilir olması, hoş görüyle karşılanması, organize şiddetin varlığı (savaş, terör, yüksek suç oranları) Pedofili.

Cocuk ihmali nelerdir?

Çocuk İhmali Nedir? Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre ihmal, çocuğa bakmakla yükümlü kimsenin, çocuğun gelişimi için gerekli ihtiyaçları karşılamaması veya bu ihtiyaçları dikkate almamasıdır. Bu ihtiyaçlar sağlık, eğitim, duygusal gelişim, beslenme, barınma ve güvenli yaşam şartlarıdır.