Finansal erişim nedir?

Finansal erişim, basit bir fikirdir: insanlar ve şirketlerin, güvenli, kolay ve erişilebilir ödeme ve diğer finansal hizmetlere ulaşması ve bunları günlük ihtiyaçları ve uzun vadeli hedeflerini karşılamak için kullanması anlamına gelir.

FinTech ne demek?

​Finansal Teknoloji anlamına gelen FinTech, isminden de anlaşılabileceği gibi finans sektörü ile teknoloji sektörünü harmanlıyor ve böylece geleneksel finans işlemlerinin teknolojik donanım ve yazılımlar aracılığıyla yapılabildiği gelişmiş bir bankacılık sistemi ortaya çıkıyor.

Finansal servisler nelerdir?

Finans sektöründe kredi birlikleri, bankalar, kredi kartı şirketleri, sigorta şirketleri, muhasebe şirketleri, tüketici finansman şirketleri, hisse senedi aracı kurumları, yatırım fonları ve bazı hükûmet destekli işletmeler gibi parayı yöneten kuruluşlar bulunmaktadır.

Finansal kapsayıcılık nedir?

Diğer bir ifadeyle finansal kapsayıcılık, bir ekonomi içerisinde herhangi bir nedenden dolayı finansal sistemin dışında kalan bireylerin veya grupların finansal sisteme dâhil edilme süreci olarak tanımlanmaktadır.

Finansal tabana yayılma nedir?

Finansal tabana yayılma tipik olarak finansal hizmetleri kullanan bireylerin ve şirketlerin oranı olarak tanımlanır. Kavram olarak, finansal tabana yayılma, finansal hizmetlere uygun erişimi, finansal tüketicilerin korunmasını ve finansal okuryazallığın tamamını içerir.

Fintech uygulamaları nelerdir?

FinTech Alanındaki Firmalar Kullanıcılarına Ne Gibi Çözümler Sunuyor?

 • Kişisel finansal yönetim.
 • Akıllı ödeme teknolojileri.
 • Bitcoin ve Kripto gibi para birimleri.
 • Blockchain teknolojisi.
 • Bulut Tabanlı Yazılımlar.
 • Bankacılık.
 • Para Piyasaları ve Yatırım.
 • Kurumsal Finans.

Fintech Mühendislik Nedir?

Kısaltılmış hali ile fintech diye adlandırılan ve son yıllarda yükselişe geçen Finansal teknoloji, kelime anlamı olarak mali hizmetleri daha iyi bir duruma getirmek adına teknolojiden yardım alan yeni finans sektörüdür.

Finansman hizmeti nedir?

Mal veya hizmeti satın alan gerçek veya tüzel kişinin nam ve hesabına mal veya hizmetin teslim veya temini ile birlikte doğrudan satıcıya ödeme yapılması suretiyle kredilendirilmekte, kredi geri ödemeleri, adına kredi açılanlar tarafından finansman şirketlerine yapılmaktadır. …

Mali ve finansal ne demek?

Finansal anlamı, kısaca tanımı: Finans : Para, mal. Mali işler. Mali : Maliyeye ilişkin, maliye ile ilgili. Finansal kurum : Kişilerden, kurumlardan veya hükümetlerden fon toplayarak bu fonları gereksinimi olanlara kredi olarak veren banka ve benzeri kuruluş.

Finansal kurumların temel işlevleri neler?

4.1. Finansal Kurum Tanımı

 • Küçük miktarlardaki fonların biriktirilip büyük fonlar hâlinde aktarılması,
 • Vade ayarlaması yapılarak kısa vadeli olarak toplanan fonların uzun vadeli olarak fon talep edenlere sunulması,
 • Toplanan fonlarla menkul kıymet portföyü oluşturularak riskin dağıtılması,